Waarom inzetten op kunst en cultuur ?

Voor heel jonge kinderen (en hun gezinnen):

(zie ook de visienota op de themapagina)

- Kunst en cultuur is voor ieder mens (dus ook voor baby's en peuters) een mensenrecht. Ook zij zijn in staat om te creëren en plezier te beleven, ook zij hebben eigen interesses, talenten en voorkeuren;

- Dit recht geldt voor elk kind. We willen, van bij de start, alle kinderen gelijke participatie- en ontplooingskansen geven;

- Ieder kind ontwikkelt zich in interactie met zijn omgeving. Naast een kwaliteitsvolle thuisomgeving is ook de ruimere omgeving waarin kinderen opgroeien, van cruciaal belang. Kunst en cultuur verrijken die leefomgeving;

- Er zijn bewezen positieve effecten van een vroege cultuurbeleving op de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast zijn ook het beleven van plezier en het ervaren van emoties samen met leeftijdsgenoten en vertrouwde volwassenen uiterst waardevol;

- Kunst en cultuur creëren verbondenheid, door het samen beleven van emoties tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen.

 

Voor organisaties:

Kunst en cultuur dragen bij tot de kwaliteit van je dienstverlening. Als je in de kinderopvang samenwerkt met een expert muzikale expressie bij jonge kinderen, verhoogt je gehele kwaliteit van kinderopvang (zie ook het pedagogisch raamwerk MeMoQ). Je werkt meteen op diverse ervaringsgebieden van jonge kinderen. 

Voor de Huizen van het Kind biedt samenwerking met culturele actoren heel wat kansen om de diversiteit van je aanbod te vergroten, de toegankelijkheid te verbeteren,… wat bijdraagt tot de gehele kwaliteit van je dienstverlening voor gezinnen en kinderen (zie ook de Roadmap Huizen van het Kind) .