Terugblik inspiratiedag Onderwijs – Opgroeien: een gedeeld verhaal

Opgroeien en Onderwijs, in samenwerking met EXPOO, verwelkomde onderwijs-, jeugdhulp- en alle andere geïnteresseerde partners op de inspiratiedag van 20 juni in het Hendrik Conscience-gebouw in Brussel. Tijdens deze inspiratiedag werden de inzichten en aanbevelingen van de coördinatoren onderwijs en opgroeien toegelicht. Wetenschappelijke vaststellingen werden naast inspirerende praktijken gedeeld. Experten kwamen aan het woord en waardevolle reflecties van jongeren kregen een plek.

Samen krachtig kiezen om onderwijs en welzijn te verbinden was het motto van de dag. Want het garanderen van leerrecht voor kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties is een opdracht van ons allemaal.

Het programma zag er als volgt uit:

Inleiding en welkom door Els Meert, projectverantwoordelijke jeugdhulp-onderwijs, Opgroeien

Opgroeien besliste tijdje geleden om sterker in te zetten op de samenwerking met Onderwijs. Els Meert tracht door verschillende projecten en acties volop in te zetten op de verbinding tussen beide sectoren. Als gastvrouw en intitiatiefnemer van deze dag nam ze het publiek dan ook graag mee doorheen de inspiratiedag.

Cachet, de kracht van het verhaal

Cachet is een organisatie door en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp. Ze hopen met de verhalen van de jongeren heel wat mensen te raken, zodat de beeldvorming anders kan en zodat het beleid, zowel in organisaties als politiek, gevoed kan worden met de stem van de jongeren. 
Vandaag maakten we kennis met Annick Seys. Annick belandde als 16-jarige in een jeugdhulpvoorziening. Intussen is ze een succesvolle onderneemster. In samenwerking met vzw Cachet bracht ze haar verhaal om zowel jeugdhulp- als onderwijspartners te inspireren.

Samenwerking onderwijs-welzijn in de praktijk: inzichten en resultaten

De coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs en coördinatoren Samen Tegen Schooluitval delen hun bevindingen in de samenwerking tussen welzijn en onderwijs. Ze geven inzichten in inspirerende praktijken, leggen provinciale accenten en tonen de meerwaarde van het verbinden van deze expertises. Elke provincie deelde zijn highlights. 

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn West-Vlaanderen: Annick Steyt en Ludo Lemahieu (311 kB)

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn Vlaams-Brabant: An Hessels en Barbara Janssens (480 kB)

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn Limburg: Claudia Geens en Natalie Vanbergen (333 kB)

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn Brussel: Eva Trogh en Nele Anciaux (444 kB)

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn Antwerpen: Els Dupont en Babs Goethals (264 kB)

pdf bestandPitch tandem onderwijs – welzijn Oost-Vlaanderen: Oona Somers, Sofie Baert en Frederik Declercq (525 kB)

Wil je iemand van de coödinatoren contacteren? Dat kan, maak kennis met de 13 coördinatoren

Beleidsinsteek Onderwijs

Elke Wouters, raadgever van minister van Onderwijs Ben Weyts, wierp een blik op het Vlaamse beleid vanuit Onderwijs in de samenwerking met Welzijn.

Kan onderwijs zonder welzijn en vice versa?

Katrien De Maegd, onderzoeker van het EQUALITY ResearchCollective en lector in de lerarenopleiding HOGENT, onderzocht samen met collega’s de samenwerkingen tussen onderwijs- en welzijnssector die als doel hebben gezinnen in kwetsbare leefsituaties beter te ondersteunen. De onderzoekers stelden vast dat die samenwerkingen broodnodig blijken, maar niet altijd evident zijn.

pdf bestandBruggen tussen onderwijs en welzijn - Katrien De Maegd (721 kB)

 

Netwerk onderwijs-jeugdhulp in Aalst: inspirerende praktijk

Lieve Van Den Eeckhout van het flankerend onderwijsbeleid en Joke Van de Velde team veiligheid van Aalst nemen ons mee in hoe een lokaal netwerk met verschillende partners concreet vorm kan krijgen, na een krachtig signaal van heel wat jongeren met een ondersteuningsnood binnen onderwijs.

pdf bestandInspirerende praktijk: Netwerk onderwijs-jeugdhulp in Aalst (833 kB)

Beleidsinsteek Opgroeien

Bruno Vanobbergen, Algemeen Directeur Opgroeien, situeert het belang van de samenwerking tussen onderwijs en welzijn binnen de contouren van het project Vroeg en Nabij.

Videoboodschap van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Hilde Crevits

Railz: op weg naar gepast onderwijs voor elke leerling, ook bij extreem externaliserend gedrag

Het Brusselse Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die staat voor begeleiding, zorg en onderwijs op maat van iedere leerling. Telkens opnieuw op zoek naar het meest passende leertraject met heel wat professionaliteit, geduld en geloof in de kwaliteiten van iedere leerling. Ine Christiaens, psycholoog en Lieselot Telen, coördinator bij Railz vertellen hoe zij de brede zorg in hun school organiseren.

pdf bestandInspirerende praktijk: project Rails van Brusselse Zaveldal (2.79 MB)

Samenwerking onderwijs-welzijn in de praktijk: aanbevelingen

De coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs en coördinatoren Samen Tegen Schooluitval formuleren vanuit hun expertise en ervaringen aanbevelingen voor het Vlaamse en (boven)lokale beleid en ter inspiratie voor het pedagogisch beleid van de school of de jeugdhulpvoorziening.

pdf bestandAanbevelingen coördinatoren inspiratiedag Onderwijs-Opgroeien (1.15 MB)

Verder werkte een kerngroep van onderwijs- en welzijnspartners werkte samen met heel wat betrokken actoren aan een visietekst en beleidsaanbevelingen voor het kleuter- en basisonderwijs om gericht in te zetten op de toenemende zorg rond schooluitval.

Nieuwe autoriteit op het Kiel maakt een verschil!

Medewerkers uit diverse sectoren getuigen wat Nieuwe Autoriteit teweeg bracht in de buurt en op school. Vanuit een gedeelde bezieling brengt men een warm (en inspirerend) verhaal vol passie!

Inspirerende praktijk: Nieuwe Autoriteit in de buurt

Sofagesprek gemodereerd door Niels Heselmans (woordvoerder Opgroeien)

Samen met deze experten reflecteert Niels op een aantal beleidsaanbevelingen voor de samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn. Onderwijs en Welzijn verbinden is een oefening in het vinden van de juiste ‘taal’. Wisselleren en inspireren zet aan tot netwerkgericht denken en handelen. Maar hoe kan een netwerk meer zijn dan wat het vandaag is?

  • Michael David – Muzikant en shotgunfootballplayer 

"Ik heb heel veel te danken aan Katrien, mijn begeleider. Zij begeleidt mij nu nog op vrijwillige basis."

  • Elke Emmers – Prof. Inclusief onderwijs UHasselt

"Iedereen moet mee. En er is geen pasklare oplossing, je moet het creatief aanpakken."

  • Johan Van Acker –  VCLB Waas en Dender

"Het is belangrijk om leerlingen zo lang mogelijk in het gewone onderwijs te houden. Het CLB heeft een daarbij draaischijffunctie."

  • Luc Claessens – vzw Emmaus

"We moeten nog meer nadenken: wat kan er voor dit kind, ook op school? Ook al is het onderwijs nu al overbevraagd, we hebben de expertise van onderwijs nodig om op maat van het kind te blijven werken."

  • Ludo Lemahieu, Aura - NAFT, coördinator lerend netwerk West-Vlaanderen

"We moeten zo vroeg en nabij mogelijk werken, zo lokaal mogelijk en zorgen voor continuïteit."

  • Alain Noëz – Pedagogische Begeleidingsdienst Mechelen- Brussel

"Niet alleen in het secundair zijn er speciale noden, maar ook steeds meer bij kleuters en in het basisonderwijs."

  • Els Bertrands – Beleidsondersteuning UCLL, lerarenopleiding en voorzitter van het LOP Leuven BaO

"De wereld zit in je klas. En die wordt de laatste jaren veel diverser. Ook bij ons in de lerarenopleiding. Dat zijn leerlingen die echt iets willen betekenen voor kinderen. Het zijn jongeren die vaak zelf instromen met een serieuze rugzak, maar zo ook het verschil maken."

Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 5
Inspiratiedag onderwijs-opgroeien 8
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 7
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 6
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 3
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 4
Inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien 2

Meer inspirerende praktijken?

Maak ook kennis met drie boeiende praktijken in Vlaanderen die zich voorstelden tijdens online dialoogmomenten. 

Thema in de kijker: Leerrecht garanderen

Goed onderwijs voor iedereen is een kinderrecht. Het vormt ook de basis voor het ontwikkelen van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen kansen krijgt. Dit thema informeert je over hoe samenwerkingen tussen onderwijs en welzijn onderwijsongelijkheid kunnen wegwerken. Je vindt er ook inspiratie over hoe je ouders hierbij kan betrekken.

Databank kwaliteitsvolle praktijken

Ben je betrokken bij de ontwikkeling van een praktijk die onderwijs en welzijn verbindt? Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel door je praktijk te beschrijven en op te nemen in de methodiek en intventie databank.