Terminologie

Om het gedachtengoed van Haim Omer te omschrijven, worden dikwijls verschillende termen door elkaar gebruikt: Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet, Waakzame Zorg. Om de essentie van het gedachtengoed helder te formuleren en goed te begrijpen in welke contexten we de begrippen kunnen hanteren, is het belangrijk om ze kort te kaderen en te schetsen.