Telefonische opvoedingsondersteuning

Auteur :

Opvoedingslijn, De Keerkring vzw

Jaar van publicatie :

2018

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving
Telefonische opvoedingsondersteuning is een laagdrempelig, makkelijk bereikbaar, vrijblijvend en anoniem informatie- en adviesaanbod waar ouders en opvoedingsverantwoordelijken telefonisch terecht kunnen met hun vragen, twijfels, ervaringen en zorgen rond het opvoeden van kinderen.

Beschrijving

Het gaat in principe om eenmalige op zich staande gesprekken (die niet een onderdeel zijn van een begeleidingstraject).  De gesprekken gaan over het hier en nu : wat houdt de beller nu bezig en/of wat wil de beller nu veranderen.
De ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers met een interne opleiding. De meesten hebben ook een vooropleiding in de menswetenschappen en/of relevante ervaring.
De Opvoedingslijn is 26 uur per week bereikbaar op een centraal betalend nummer.

Telefonische opvoedingsondersteuning hecht belang aan de interactie tussen ouders en kinderen die ruimte laat voor beider perspectieven en wil ondersteunende instrumenten aanreiken bij de zoektocht om het evident ouderlijk engagement eigentijds vorm te geven in een snel veranderende maatschappelijke context.  De organisatie gaat er van uit dat het preventief pedagogisch ondersteunen van de opvoedingsrelatie tussen de ouders en hun kinderen “vandaag” effecten zal hebben op de ouders en de kinderen van “morgen” èn op de samenleving.

Eigen aan de werkwijze van telefonische opvoedingsondersteuning staan is de gespreksleidraad en een aantal aandachtspunten die bijzonder zijn in het bieden van telefonische opvoedingsondersteuning met name

  • belang van luisteren
  • valkuil van interpreteren
  • telefoonetiquette

Doelgroep

Telefonische opvoedingsondersteuning richt zich tot alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken (grootouders, opvoeders, leerkrachten, …) met een opvoedingsvraag of licht opvoedingsprobleem.  Het is een aanbod voor alle doelgroepen. 
Er worden geen voorwaarden inzake leeftijd van de kinderen, cultuur enz gesteld.

Telefonische opvoedingsondersteuning is laagdrempelig en daarom in het bijzonder geschikt voor :

  • Ouders/opvoeders die behoefte hebben aan een korte, vrijblijvende vorm van OO
  • Ouders/opvoeders die voor het eerst een moeilijk onderwerp willen bespreken.
  • Ondersteuning voor beroepskrachten met opvoedingsvragen.

Het medium telefoon is minder geschikt voor :

  • Mensen met gehoorstoornissen
  • Anderstaligen : de taal kan niet ondersteund worden door gebaren of beeld.
  • Opvolggesprekken.

Toegepast door

Deze beschrijving gaat over hoe de Opvoedingslijn in Vlaanderen en Brussel vorm geeft aan telefonische opvoedingsondersteuning.  
De Opvoedingslijn  biedt  sinds 1997 telefonische opvoedingsondersteuning.  Deze beschrijving werd opgemaakt door Ilse De Block in overleg met EXPOO.