Team Kind en Gezin Kortrijk: “Elk jaar een aanmeldingsdag om ouders te helpen”

Kortrijk was een van de eerste steden waar met aanmeldingen wordt gewerkt. Dat verloopt via aanmelden.naarschoolinkortrijk.be. Sociaal werker Ilse Huys was in een eerdere functie bij Kind en Gezin provinciaal medewerker kleuterparticipatie in West-Vlaanderen en kent het thema dus heel goed.

“Ouders helpen bij het inschrijven van hun kind is iets wat Kind en gezin al lang doet. Dat is gestart in 2007-2008, het Jaar van de Kleuter”, vertelt Ilse. “Digitaal aanmelden is voor een aantal ouders niet evident. Ze hebben bijvoorbeeld geen computer of geen internet, ze vinden digitaal hun weg niet of er is taalbarrière. Na de aanmelding volgt ook nog de inschrijving, en het verschil daartussen is niet voor iedereen duidelijk. Soms hebben mensen een brief niet gekregen of is er een misverstand. Er zijn dus heel wat redenen waarom mensen hulp kunnen nodig hebben bij het aanmelden.” 

Het team van Ilse heeft begin 2020 in samenwerking met databeheer een lijst gemaakt van alle kinderen uit hun regio uit het geboortejaar 2018, het jaar waarvoor nu moest aangemeld worden. Alle teamleden hebben die lijst doorlopen en voor de kinderen die ze kennen aangeduid welke ouders extra ondersteuning nodig zou kunnen hebben. 

Niet iedereen heeft hulp nodig

“Dat betekent niet dat we hen allemaal hebben opgebeld. We hebben die lijst nadien nog besproken in ons team”, zegt Ilse. “Niet iedereen heeft die hulp ook nodig. Bij een volgend kind kun je bijvoorbeeld inschatten dat het niet meer nodig zal zijn om nog te helpen. Voor sommige ouders is wat extra info op het consultatiebureau voldoende, anderen vinden zelf hun weg.”  

Begin maart was er in het regiohuis in Kortrijk een aanmeldingsdag voor ouders die hulp gevraagd hadden. “Er waren drie collega’s van ons team aanwezig met hun laptop, om aan de lopende band ouders te helpen bij het online aanmelden. We organiseren die dag elk jaar samen met het Lokaal overlegplatform (LOP) en de Stad Kortrijk. De Stad Kortrijk maakt ook een schoolplan, dat is een brochure met daarin het schoolaanbod (type, methode …) en een stratenplan. Dat plan gebruiken we om met de ouders hun voorkeuren te overlopen: aan welke school denken ze, in welke buurt ...”  

Wie op die dag toch niet aanwezig was, werd nog een keer opgebeld door Ilse en haar collega’s. “Als ze het vergeten waren, spraken we individueel met hen af. Dit jaar hebben we dat door de coronamaatregelen vanop afstand gedaan. Na toestemming van de ouders hebben we die kinderen aangemeld.”  

“In totaal hebben we zo 35 kinderen kunnen aanmelden”, besluit Ilse. “We zijn wel blij om te zien dat veel ouders geen hulp nodig hebben en dat alle kinderen in Kortrijk ingeschreven geraken, ook al is het niet altijd in de school van hun voorkeur.” 

3 tips van Ilse

  • De aanmeldingsdag is een ideaal moment om ouders gastvrij te ontvangen met een tas koffie tijdens het wachten, een kleine infostand met meer info over zindelijkheid, over wat er allemaal mee moet in de boekentas …
  • Ook kinderen die eind 2018 geboren zijn, moesten nu al aangemeld worden. Daar moet je dus ook aandacht voor hebben.
  • Begin op tijd. We starten tijdens de consultaties om ouders in te lichten over de aanmelding in het voorjaar, we maken een interesselijst ‘aanmeldingsdag’ voor ouders die aangeven ondersteuning nodig te hebben en bellen indien nodig nog eens vooraf op.

 

digitaal inschrijven
ilse aanmelden