Team Kind en Gezin Gent West: “We hebben veel Roma-gezinnen kunnen helpen”

In Gent werd de aanmelding dit jaar voor het eerst structureel en overkoepelend aangepakt. De drie sociaal werkers trokken dat project op gang, samen met de drie lokale Kind en Gezin-teams en andere partners in Gent, zoals de inloopteams en de organiserende besturen.

“We zijn al eind augustus 2019 gestart met de voorbereidingen, om zo alle kwetsbare gezinnen tijdig te kunnen aanmelden”, vertelt sociaal werker Yonca Malkaya. “We moesten gelukkig niet van nul starten. Anne Goethals had als provinciaal medewerker kleuterparticipatie in Oost-Vlaanderen al een hele werking opgezet. We konden dus verder bouwen op haar strategie. We werken op het consultatiebureau (CB) al vanaf de leeftijd van een jaar aan sensibilisering en benadrukken vanaf dan het belang van school bij elk kind.”

In Gent werden in september 2019 de lijsten gemaakt met de kinderen uit het geboortejaar 2018. “Elk gezin werd ook op de consultatie aangesproken door de vrijwilligers: of ze het systeem van aanmelden via meldjeaan.gent.be kenden en of ze hulp nodig hadden”, zegt Yonca. “Die lijsten werden verdeeld over de inloopteams (of Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunten, die kwetsbare kinderen ondersteunen, red.) en tegelijkertijd ook nog een keer onder de lokale teams. Op die manier zijn er nog een aantal extra gezinnen naar boven gekomen die ondersteuning nodig hadden." 

Doel: elk kind tijdig inschrijven

Begin maart was er in het Huis van het Kind Bloemekenswijk een moment waarop ouders geholpen werden bij het aanmelden. “Door corona is er maar één moment kunnen doorgaan. Daarom hebben we het daarna anders aangepakt. We hebben op basis van de lijsten ouders gecontacteerd en ik heb ook toegang gekregen tot de account van de een inloopteam om mee de opvolging te kunnen doen.”

“Ik heb zelf op die manier zestien kinderen kunnen aanmelden. De aanmeldingsperiode voor de ouders liep tot 31 maart en die periode is niet verlengd (de periode voor de toeleiders was wel nog verlengd in Gent om alles te kunnen afwerken, red.). Het is dus gelukt om iedereen op tijd aan te melden. We hebben samen met de partners in Gent ingezet op maximale toeleiding om zo elk kind in Gent ingeschreven te krijgen. Het zal pas bij de evaluatie in mei duidelijk zijn of dat gelukt is. Dan zullen we ook bekijken hoe de voorbereiding is gelopen, wat de succesfactoren zijn om iedereen te kunnen bereiken …”

“We hebben veel Roma-gezinnen kunnen helpen. We gaan niet fysiek naar hen, maar werken via de buurtstewards die gegevens - met toestemming van de ouders - doorgeven. Daarna heb ik de Roma-kinderen kunnen aanmelden met die gegevens.”

3 tips van Yonca

  • Sensibilisering via vrijwilligers blijft heel belangrijk. Laat hen op het CB aan elke ouder vragen of ze het aanmeldsysteem kennen, of het gaat lukken om aan te melden en of ze hulp nodig hebben.
  • Beperk het niet tot de consultaties. We hebben de info ook verschillende keren gedeeld op Facebook om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken.
  • We willen voor de aanmelding in 2021 nog vroeger starten en zullen tijdens de zomervakantie de lijsten per CB al uitdelen.

 

 

yonca