Team Kind en Gezin Dender: “Goede lokale samenwerking loont”

“Ik werk in 2 teams”, vertelt intersectorale medewerker An De Kryger. “In Deurne verloopt het aanmelden via meldjeaan.antwerpen.beKind en Gezin helpt daar kwetsbare gezinnen toe te leiden als één van de kernpartners in het project Mijn Buurt, Mijn School. Een mooi voorbeeld dat z’n vruchten afwerpt in een grootstedelijke context.

"In mijn andere team, in de regio Dender - dat zijn de gemeenten Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout – gaat het om een compleet andere context. Kleiner, landelijker en minder omringd door sterke spelers met eigen aanbod zoals in de grootstad."

"In een van deze gemeenten hebben we het aanmelden dit jaar met succes op een andere manier aangepakt”, zegt An. “Jaarlijks gaan teamleden na de inschrijvingsperiode aan de slag met een lijst van niet-ingeschreven kinderen. In Zele zijn we dit keer met de betrokken teamleden en de lokale partners proactief - en dus voor de aanmeldingsperiode - aan de slag gegaan.”

“We hebben de voorbije periode een goede samenwerking kunnen opbouwen met het lokaal bestuur, de schepen, het LOP en het Huis van het Kind in Zele. Daar hebben we nu de vruchten van kunnen plukken. Hoe meer lokale bereidheid tot samenwerking, hoe meer er mogelijk wordt. En dat is niet overal gelijk.”

Gegevens kruisen

Het LOP had een lijst van kleuters die nog niet waren aangemeld. Kind en Gezin heeft de contactgegevens van die gezinnen. “Pas door die gegevens te kruisen kon er tot actie worden overgegaan en hebben de betrokken teamleden alle gezinnen kunnen contacteren in functie van aanmelding”, vertelt An. “Grootste aandachtspunt was uiteraard het beroepsgeheim. We hebben dat bekeken met de juridische dienst van Opgroeien en met het lokaal bestuur. Uit een eerdere fold-up meeting van EXPOO wist ik dat er binnen een samenwerkingsovereenkomst tussen Kind en Gezin en het Huis van het Kind mogelijkheden zijn om gegevens te delen voor een specifiek en duidelijk doel, in dit geval dus de aanmelding. Maar dat kan pas in geval van uitwisseling tussen mensen met beroepsgeheim en dit is niet standaard het geval in een Huis van het Kind. Het was dus balanceren binnen de juridische mogelijkheden. We gaan samen met de partners bekijken hoe we dat in de toekomst structureel kunnen aanpakken.”

"Alles moest snel gaan. Op 23 maart was er de lijst waaruit bleek dat 50 kinderen nog niet aangemeld waren. Drie dagen later, op 26 maart, was er een akkoord over de gegevensdeling. “We hadden tot 31 maart de tijd voor de aanmelding. Met een beperkte marge van een twee à drie werkdagen was het dus even alle hens aan dek voor een belactie die we vooraf niet hadden kunnen inplannen. Met hulp van de collega’s die gebonden zijn aan het beroepsgeheim - de verpleegkundige, de sociaal werker, de psychopedagoog en de gezinsondersteuner - is het toch gelukt."

"Tijdens die belronde kregen we zicht op de redenen waarom deze kinderen nog niet waren aangemeld. “Enkelen waren het vergeten, andere waren verhuisd of waren elders ingeschreven. Maar een grote groep (43%) had nood aan hulp of bijkomende informatie. Wij hebben die ouders gevraagd of ze wilden opgebeld worden door de brugfiguur, in dit geval de coördinator van het Huis van het Kind. Zij heeft er verder voor gezorgd dat de aanmelding in orde kwam.”

Iedereen is nodig

“Het is een mooi voorbeeld van lokale samenwerking én van interprofessionele samenwerking tussen de verschillende functies in ons team. De intersectorale medewerker, die de contacten met het LOP, de lokale overheid en het Huis van het Kind uitbouwt en de dienstverlenende functies, die de link kunnen leggen naar de betrokken gezinnen. Je hebt iedereen nodig om te kunnen werken.”

3 tips van An

  • Werk proactief en ga voor de aanmeldingsprocedure aan de slag met individuele dossiers, en niet (alleen) daarna.
  • Maak werk van goede relaties met lokale partners zoals het lokaal bestuur, het LOP, het Huis van het Kind, de betrokken schepen... Al heb je dat uiteraard niet altijd in de hand.
  • Start op tijd en plan de actie in zodat er op het einde niet te veel druk bij de dienstverlenende collega’s ligt. We hebben tijdens de drukte van corona de onvoorziene belactie gedaan, dat vroeg een zware inspanning van het team. Dat was uitzonderlijk, maar het geeft wel het belang van een goede planning aan.
digitaal aanmelden
digitaal aanmelden