Taalstimulering in de vrije tijd

Auteur :

Odice

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ontwikkeling van kinderen en jongeren

Type :

Draaiboek


Korte beschrijving:

Verschillende lokale besturen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Hiermee willen ze anderstalige kinderen ook in hun vrije tijd stimuleren om actief met het Nederlands bezig te zijn. Afhankelijk van de doelstellingen, de beoogde doelgroep en de lokale context kiezen gemeentes voor verschillende vormen van taalstimulering. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) analyseerde deze initiatieven in Oost-Vlaamse steden en gemeenten met een integratiedienst. De focus lag op initiatieven voor kinderen en jongeren. De resultaten hiervan zijn gebundeld in het draaiboek “Taalstimulering in de vrije tijd”. Twaalf aandachtspunten kunnen u inspireren om zelf een kwalitatief aanbod aan taalstimulerende initiatieven voor kinderen uit te bouwen. Deze aandachtspunten worden in het draaiboek uitvoerig besproken en aangevuld met concrete tips en praktijkvoorbeelden. U kunt er dus direct mee aan de slag.

Reageer op dit artikel

3 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.