Taalstimulering en meertaligheid

Leren praten is een grote stap in de ontwikkeling van een kind. Ouders, grootouders, kinderbegeleiders, ... helpen hierbij door veel te praten met een kind. Al vanaf de geboorte kan een kind één of meerdere talen leren. Meertalig opvoeden is positief en biedt heel wat kansen. Tegelijk zijn er heel wat uitdagingen.  

Op deze pagina bieden we informatie en inspiratie aan professionals over taalontwikkeling, taalstimulering en meertalig opvoeden. 

mama leest voor aan peuter

Pro-M onderzoek over meertaligheid in de vroege kinderjaren

Het Pro-M -onderzoek  brengt in kaart hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag denken over en omgaan met meertaligheid en hoe ouders en professionals samenwerken. Vanuit deze kennis en breder onderzoek werden nieuwe inhouden en materialen ontwikkeld voor professionals in de kinderopvang, de gezinsondersteuning en de bibliotheken.  De nieuwe materialen worden verspreid door Kind en Gezin, Iedereen Leest en VBJK

Op het Opgroeien festival in december 2021 gaf coördinator Anouk Van Der Wildt een toelichting over Pro-M en de onderzoeksresultaten.  

uitnodigingHet onderzoek startte in 2018 en loopt af in 2022. Het slotevent van het onderzoek gaat door op 29 september 2022 in de namiddag in Leuven. Tijdens dit event worden de onderzoeksresultaten en de ontwikkelde materialen voorgesteld. Schrijf je hier in. (Maak eerst een account aan als externe bezoeker.)

Gratis e-learningmodule ‘Taalontwikkeling, taalstimulering en meertaligheid’

Neem de gratis e-learningmodule ‘Taalontwikkeling, taalstimulering en meertaligheid’ van Kind en Gezin door om je kennis en vaardigheden te versterken en om in je dagelijkse werking met deze thema's aan de slag te gaan.

 • Duurtijd: +- 2,5 uur, op eigen tempo door te nemen 
 • Inhoud: Taalontwikkeling, hoe taal stimuleren, meertalig opvoeden, voorlezen en boeken voor de verschillende leeftijdsfasen (zwanger-baby-peuter-kleuter) 

 • Hoe: je moet je een keer gratis aanmelden om de module te volgen.

Verdiepende wetenschappelijke teksten

Lees meer in deze zes verdiepende teksten vanuit het Pro-M-onderzoek 'Meertaligheid in de vroege kinderjaren': 

 1. Wat is meertaligheid?
 2. Voordelen en voorwaarden van meertalig opgroeien
 3. Gezinstaalbeleid
 4. Voorbeelden van meertalige opvoeding
 5. Een kwaliteitsvol talenbeleid in de kinderopvang van baby’s en peuters 
 6. Mixen van talen in meertalige opvoeding

In het kennisdossier 'Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs'  geven acht taalwetenschappers antwoord op 24 vragen van beleidsmakers, onderwijsmensen en ouders. Zij baseren zich op de meest recente wetenschappelijke inzichten. In deel C ‘Vragen vanuit het perspectief van ouders’  staan heel wat interessante topics voor voorzieningen die werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

 

Interessante websites

Taalstimulering

Meertaligheid

In de kijker

Nieuwe materialen taal en meertaligheid

Kind en Gezin ontwikkelde nieuwe brochures over meertalig opvoeden.  Deze publicaties ondersteunen het gesprek over meertalig opvoeden tussen ouders en professionals. Je kan ze gratis bestellen op papier of downloaden

De kernboodschappen van de brochures zijn vertaald in 13 talen. Je kan de vertalingen downloaden op de website van Kind en Gezin

Meertaligheid in de kinderopvang

Ben je ondersteuner in de kinderopvang? Bekijk dan zeker de Reflectiewaaier 'Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar)'. De reflectiewaaier richt zich op professionals met een ondersteunende functie in de kinderopvang (pedagogisch coaches, teamverantwoordelijken …). De reflectiewaaier biedt hapklare kennis, extra achtergrondinformatie en verschillende reflectie-instrumenten met beknopte handleidingen. Deze waaier aan mogelijkheden kunnen ondersteuners gebruiken om kinderbegeleiders te versterken in het werken in een meertalige context. Zo creëren ze samen een positieve context voor álle kinderen, gezinnen en de samenleving.

 

reflectiewaaier_taalstimulering_meertaligheid

Je vindt een overzicht per module op de website van VBJK. Op de website van Kind en Gezin vind je meer info over reflecteren over het talenbeleid vanuit het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument.

Aan de slag

 • Op zoek naar informatie en inspiratie over boeken en voorlezen voor jonge kinderen? En over hoe je de lokale samenwerking tussen bibliotheek, consultatiebureau, kinderopvang, Huis van het Kind, … kan versterken? Neem dan zeker een kijkje op Boekstart voor professionals
 • Op zoek naar inspiratie over hoe je de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang baby’s en peuters kan versterken? Laat je inspireren door het traject ‘Inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’ van Iedereen Leest in samenwerking met VCOK. Bibliotheken en kinderopvang werkten sterk samen in twaalf pilootgemeenten
 • Benieuwd naar het aantal meertalige gezinnen in jouw gemeente? En naar welke talen er vooral gesproken worden in gezinnen met jonge kinderen? Kind en Gezin registreert al jaren de taal die de moeder spreekt met haar kind. Bekijk de lokale cijfers hier
 • Benieuwd welke vragen vaak leven bij ouders over taal en meertaligheid?  Kind en Gezin verzamelde veelgestelde vragen over taal op de website

Fold-up meertaligheid en taalbeleid

Hoe kan je ouders ondersteunen die hun kind meertalig willen opvoeden? En hoe maak je van jouw organisatie of Huis van het Kind een plek waar meertalige gezinnen zich welkom en ondersteund voelen? Tine Rommens en Federica Portaluri van Opgroeien gaven in het najaar van 2020 een stand van zaken van het Pro-M onderzoek over meertalig opvoeden in de vroege kinderjaren.

Wil je meer informatie over dit thema?

Tine Rommens

Contacteer Tine Rommens (Opgroeien)

Ontdek ook deze thema's