Taalontwikkeling

Een baby wordt geboren als een sociaal wezen. Vanaf de eerste dag heeft hij een grote behoefte aan contact en communicatie met andere mensen. Geleidelijk leert hij zich uitdrukken via gelaatsuitdrukkingen, gebaren en geluiden en leert hij andere mensen begrijpen. Leren praten is een heel grote stap in het communicatieproces van een kind. Zo leert hij beter uitdrukken wat hij wil en voelt, en het contact met zijn omgeving wordt nog versterkt.

Interessante websites

  • Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag denken over en omgaan met meertaligheid en hoe ouders en professionals samenwerken. Vanuit deze kennis willen we professionals in de kinderopvang, de gezinsondersteuning en bibliotheken ondersteunen. Het project loopt van september 2018 tot en met september 2021.
  • Kind en Gezin biedt informatie over ontwikkeling van taal en communicatie bij de allerjongsten.
  • Centrum voor Taal en onderwijs (CTO) is een multidisciplinair expertisecentrum rond taal, onderwijs en samenleving. Het CTO is verbonden aan de faculteit Letteren KU Leuven en voert maatschappelijk relevant onderzoek uit, ontwikkelt didactische materialen en biedt professionaliseringstrajecten aan rond onder meer taalverwerving en taalbeleid.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Annelies Bergmans

Ontdek ook deze thema's

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.