Syntheserapport leerlingenbevraging

Auteur :

H.Kinable, VAD

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Gedrag en welzijn

Type :

Document


Korte beschrijving:

Op het eind van elk schooljaar stelt het VAD een syntheserapport samen met cijfers en andere waardevolle informatie voor peventiewerkers, onderzoekers en beleid.

Alcohol is het enige middel dat bij de laatste meting is gedaald. Het ooit-gebruik van illegale drugs (inclusief cannabis) is gedaald vergeleken met 2004-2005, maar gestegen vergeleken met de tussenliggende meting in 2005-2006. Deze stijging is echter niet significant. Tabak en het laatstejaarsgebruik van illegale drugs (cannabis inbegrepen) zijn, na een daling het jaar voordien, in het schooljaar 2007-2008 opnieuw gestegen, waarbij tabakgebruik hoger ligt dan de referentiemeting en het laatstejaarsgebruik van illegale drugs vrijwel op hetzelfde peil terugkomt. Ook deze stijgingen zijn niet significant, maar zetten in elk geval aan tot voorzichtigheid, vooral voor tabak en illegale drugs.

Het is immers niet duidelijk of er zich daadwerkelijk een trendbreuk heeft ingezet voor het gebruik van tabak, cannabis en illegale drugs. De resultaten van het schooljaar 2008-2009 zullen hierover meer duidelijkheid geven.
Hoewel alcohol de sterkste daling kende, staat dat middel procentueel nog het verst af van de gezondheidsdoelstelling voor 2015. Het is trouwens nog te vroeg voor duidelijke uitspraken over de evolutie van het middelengebruik. Het actieplan ‘tabak, alcohol en drugs’, dat ter uitvoering van deze doelstellingen werd geformuleerd, nog moet worden opgestart en zal een en ander helpen verduidelijken.

Verder blijkt uit de resultaten dat risicofactoren in bepaalde subpopulaties meer voorkomen. Zo lopen jongens meer risico dan meisjes om in de problemen te komen als gevolg van hun gebruik. Ook de onderwijsvorm speelt een rol: in het BSO komen risicofactoren in verhouding meer voor dan in het TSO/KSO, en in het TSO/KSO meer dan in het ASO. Andere kenmerken die kunnen wijzen op een verhoogd risico zijn een jonge beginleeftijd, middelengebruik in de vriendenkring, gebruik van verschillende legale en illegale middelen, het gebruikspatroon (veel en/of frequent gebruiken, ook tijdens de week gebruiken) en gebruik als manier om met moeilijke situaties om te gaan (gebruik als copingmethode).

Reageer op dit artikel

4 + 7 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.