Subsidiebesluit voor vernieuwend aanbod preventieve gezinsondersteuning

  • 5 december 2020

Op voorstel van minister Beke keurde de Vlaamse regering op 4 december een subsidiebesluit voor vernieuwend aanbod goed.
In het kader van de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind en de structurele inbedding van de OverKophuizen keurt de Vlaamse Regering principieel het subsidiebesluit goed voor het vernieuwend aanbod in preventieve gezinsondersteuning. Het gaat om een subsidie van 50.000 euro per jaar voor een periode van drie jaar aan een selectie van Huizen van het Kind, en een subsidie van 100.000 euro per jaar voor een periode van drie jaar aan OverKophuizen. In beide gevallen gaat het om een subsidie voor vernieuwend aanbod dat op een geïntegreerde wijze de verbinding maakt tussen doelstellingen van het decreet preventieve gezinsondersteuning en doelstellingen vanuit verschillende beleidsdomeinen en/of -velden. Over dit subsidiebesluit wordt het advies ingewonnen van de Jeugdraad en van de Vlaamse Raad WVG.