Studie- en inspiratiedagen: Meer man mag!

  • 1 maart 2021

De afdeling diversiteiten gelijke kansen Stad Leuven, MoveMen (voorheen MenEngage netwerk België) en M Leuven organiseren van Van 26 tot 29 april online studie- en inspiratiedagen over de zoektocht naar mannelijke bondgenoten in het bereiken van gelijke kansen met als titel Meer Man Mag!

We zoeken meer mannen om mee(r) te (ver)zorgen, om mee(r) te werken aan het voorkomen van geweld en om mee(r) een positief rolmodel te zijn, om zo samen genderstereotypen te doorbreken en te bouwen aan de gelijkheid tussen man en vrouw.

Hoe kunnen mannen een inspiratiebron zijn voor kinderen en jongeren die zoeken naar een positief voorbeeld? Hoe creëren we zo meer kansen tot participatie? Hoe nemen we samen een (ver)zorgende rol op?

Op de projectwebsite www.meermanmag.com  vind je het programma, de agenda, toelichting bij de sprekers en workshopbegeleiders,, praktische informatie en de online inschrijvingstool.
U kan apart inschrijven voor de lezingen en workshops die het best aansluiten bij je professionele of persoonlijke interesse.