Strategieën en tips om vaders te bereiken

Deskundigen zijn het erover eens dat er meer gedaan kan worden om vaders te bereiken. Vaders zijn over het algemeen minder geneigd om hulp te zoeken in vergelijking met moeders, maar vaders hebben ook ondersteuningsbehoeften en steun is ook voor hen belangrijk. Daarom is het belangrijk om vaders expliciet aan te spreken. De overheid kan een stimulerende rol opnemen in beeldvorming en regelgeving. Ook media kunnen een steentje bijdragen.
EXPOO selecteerde uit literatuur, onderzoek en goede praktijkervaringen tips voor opvoedingsondersteuners: 

 • Communiceer duidelijk dat je algemeen aanbod ook voor vaders bedoeld is. Je kan bv. zeggen dat je oudercursus voor zowel vaders als moeders is in plaats van een opvoedcursus voor ouders.
 • Overweeg wanneer het goed is om daarnaast specifieke activiteiten, cursussen, voorlichtingsmateriaal, boeken, enz. voor vaders in te richten.
 • Hou in je aanbod ook rekening met vaders uit specifieke groepen zoals vaders met een migratiegeschiedenis.
 • Werk samen met partners die in contact staan met vaders om vaders uit specifieke groepen te bereiken.
 • Wees proactief in je benadering: ga naar plekken waar vaders komen zoals in de school, sportverenigingen, moskee, …
 • Leg folders, brochures, tijdschriften en boeken voor vaders neer in wachtkamers van verloskundigen, huisartsen, consultatiebureaus, scholen, … en andere plekken waar vaders komen.
 • Ook de inzet van mannelijke professionals met verschillende etnische achtergronden kan helpen om meer vaders te bereiken.
 • Bekijk je openingstijden en zorg dat ook werkende vaders en moeders voldoende terecht kunnen.
 • Gebruik in je communicatiemateriaal (foto’s, website, folders, posters, …) zowel foto’s van vaders als moeders.
 • Zorg bij de aankleding van burelen en ontmoetingsplaatsen dat het zowel vaders als moeders aanspreekt.
 • Denk goed na over eventuele briefwisseling. Aan wie stuur je een uitnodiging? Hoe stel je de inhoud op?
 • Sommige deskundigen vinden het belangrijk dat er een duidelijke actiecomponent toegevoegd wordt. Vaders houden van ‘doe-dingen’ en niet alleen van praten.
 • Nodig vaders uit voor je contactmomenten en betrek hen expliciet bij individuele gesprekken door bv. ook aan hen te vragen wat ze ervan vinden, …
 • Stimuleer vaders om na te denken over de invulling van hun vaderrol.
 • Spreek je waardering uit voor de zorg die vaders opnemen en voor de inspanningen die ze leveren.
 • Benadruk bij vaders het belang van vroege betrokkenheid voor de band tussen vader en kind. Vaak worden vaders pas op latere leeftijd, wanneer de relatie met de kinderen al gevormd is, geconfronteerd met gemis.
 • Besef dat veel vaders onzeker zijn over hun opvoedkwaliteiten en niet gemakkelijk om hulp vragen.
 • Presenteer positieve, herkenbare rolmodellen. Laat andere vaders vertellen over de manier waarop zij hun vaderschap invullen.
 • Spreek moeders aan over het belang van vaderschap. Schakel moeders mee in om vaders over de brug te halen.
 • Bereid aanstaande vaders voor op het vaderschap en betrek ze bij de zwangerschap.
 • Stimuleer partners om hun verwachtingen te delen over toekomstige taakverdeling en hier duidelijke afspraken over te maken.
 • Bied ook ondersteuning aan vaders waarbij het kind na scheiding niet woont, maar die wel een rol hebben in de opvoeding.
 • Vergeet ook stiefvaders niet.
 • Informeer vaders over wettelijke regelingen om arbeid en zorg te combineren.
 • Ondersteun vaders in de problemen die zij kunnen ervaren door stigmatisering en discriminatie.
 • Sta in je team stil bij je eigen overtuigingen over de rol van de vaders in de opvoeding en de invloed dat dit kan hebben op je houding naar vaders.
 • Sta open voor een diversiteit van gezinsvormen; ga er niet van uit dat elk kind een vader en een moeder heeft.
 • Ken de sociale kaart om vaders door te verwijzen naar relevante websites, instanties , …