Stevig Ouderschap

Doelgroep:

Stevig Ouderschap richt zich naar (aanstaande) gezinnen, die risico lopen op ernstige opvoedingsproblemen.

De gezinnen worden geselecteerd op basis van een aantal risicofactoren (o.b.v. een vragenlijst)

Doelstellingen:

Stevig Ouderschap richt zich op het verstevigen van het gezonde opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint.

Door middel van:

 • Een verbeterde kennis van en inzicht in de ontwikkeling van het kind
 • Een verbeterde kennis van en vaardigheden m.b.t. de verzorging van het kind
 • Verbeterde vaardigheden en attitude in de omgang met het kind
 • Versterking van het zelfvertrouwen en de competentiebeleving als opvoeder
 • Herkenning van en omgang met ambivalenties ten opzichte van het kind en het ouderschap
 • Verbetering van stress-hantering
 • Vergroting van sociale steun en vermindering van sociaal isolement

Werking:

Stevig Ouderschap omvat ondersteuning bestaat uit 4 prenatale huisbezoeken en 6 postnatale huisbezoeken door JGZ-verpleegkundige met aanvullende opleiding.

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. De ondersteuning gebeurt tijdens een huisbezoek, zo krijgt de jeugdverpleegkundige ook een beter beeld van de gezinssituatie en kan zij gericht ondersteuning bieden. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen.

Ouders die al in de zwangerschap behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen gebruik maken van Stevig Ouderschap Prenataal en krijgen circa vier huisbezoeken. Na de bevalling kunnen ouders circa zes huisbezoeken krijgen tijdens de eerste twee jaar na de geboorte van hun kind.

Ouders bepalen zelf waarover zij praten, maar de gesprekken gaan altijd over:

 • de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en stimulerende rol van de ouders;
 • het ouderschap en de combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk;
 • de eigen jeugd en de keuze voor een opvoedstijl;
 • informatie over instanties en beschikbaar hulpaanbod in de regio.

Contactgegevens