Sterk en gedeeld leiderschap

Het netwerk wordt aangestuurd op gezamenlijke doelstellingen waarbij kinderen en hun gezinnen centraal staan. Sterk leiderschap motiveert en verbindt, schenkt aandacht aan het proces zodat elke stem aan bod kan komen en stimuleert zo een gedeeld eigenaarschap over het netwerk.

Gehanteerde praktijken en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt, vertrekt van een gedeeld doelstellingenkader en sterk leiderschap.
    • Het vrije tijdsaanbod voor ouders en kinderen proberen we als netwerk in Gent voor alle kinderen te ontsluiten. Toch zien we dat bepaalde kinderen er toch moeilijker geraakt. We kiezen voor een  structurele aanpak van de 'problematiek' met betrekking tot doelstelling om het vrije tijdsaanbod voor iedereen te ontsluiten. Met de vrijetijdspas en een mobiel Uitpunt, dat het aanbod achter de Uitpas ontsluit,  zorgen we samen ervoor dat er op drempels wordt gewerkt. We doen dit vanuit een convenant met de stad en samenlevingsopbouw en met middelen uit het gemeentefonds. Het initiatief komt vanuit het netwerk vrijetijdsparticipatie dat al jaren is opgericht.

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt deelt verantwoordelijkheid  in plaats van verantwoordelijkheid te verdelen.

    • In het kader van de verkorte ligduur onderneemt de partners binnen het samenwerkingsverband initiatieven omdat het wel de bedoeling is dat iedereen in de prenatale zorg met een aanbod van een vroedvrouw buiten gaat. Tevens moet er de garantie zijn dat er vooraf gevraagd wordt dat pas bevallen moeders langer kunnen blijven. Er zijn signalen via de regioteamleden van Kind en Gezin dat het niet zo : dat er niet perse een vroedvrouw is en dat er niet perse vooraf gevraagd is of gezin langer kan blijven.  En nu zitten we met de ziekenhuizen samen, samen met wijkgezondheidscentra om de mazen van het net versmallen. We werken naar één detectiemodel, wat 1 partner niet alleen kan. We werken naar een gezamenlijk toeleidingsplan. We verwachten dat er linken worden gelegd. En dat er kan geëxperimenteerd worden op basis van noden.