Spel- en ontmoetingsruimte Huis van het Kind Leuven

De spel- en ontmoetingsruimte maakt deel uit van het Huis van het Kind Leuven.

Momenteel heeft het Huis van het Kind 1 fysiek huis, waarin het consultatiebureau, het onthaal, de spel- en ontmoetingsruimte, en de opvoedingswinkel gehuisvest zijn.

Daarnaast heeft het Huis van het Kind Leuven verschillende ontmoetingsplekken verspreid in de stad.

Doelgroep;

De spel- en ontmoetingsruimte richt zich naar ouders en kinderen tot 4 jaar.

Visie/achtergrond:

Reggio-Emilia - Loris Malaguzzi:

In de ontmoetingsruimte gaan ze uit van:

 • Krachtig kindbeeld
 • Honder talen van kinderen: Kinderen beschikken over honderd talen om zich in uit te drukken en om te communiceren: via woorden, in hun creativiteit, in hun fantasie, in hun bewegingen, enz.
 • Pedagogiek van het luisteren: Zorgvuldig kijken en luisteren naar kinderen met de bedoeling te achterhalen wat hen bezighoudt, uitdaagt, fascineert om hen te helpen een volgende stap te zetten.
 • 3 pedagogen: Kinderen zijn voor elkaar de eerste pedagoog, volwassenen zijn de 2e pedagoog, en de omgeving is de derde pedagoog.

In de spel- en ontmoetingsruimte proberen ze dit vorm te geven via:

 • Warme welkom te heten aan ouder(s) en kind(eren)
 • Zicht te richten op het kind: het kind aanspreken en aankijken
 • Naam en leeftijd op het krijtbord te schrijven
 • Bij eerste bezoek ruimte te kaderen en uitnodigen een kijkje te nemen: de ruimte aan de bezoekers laten
 • Laagdrempelig!

Daarnaast hebben ze aandacht voor de ruimte als derde pedagoog:

De ruimte is uitdagend en stimulerend, hanteerbaar, overzichtelijk, gedoseerd in prikkels en sfeervol. Ook het speelgoed moet uitdagend en stimuleren zijn, en inspelen op de verschillende zintuigen van het kind.

Maisons vertes - Françoise Dolto:

 • Huizen waar ouders en kinderen onder de 3 jaar elkaar kunnen ontmoeten
 • intermediaire ruimte tussen gezin en kinderopvang

In de spel- en ontmoetingsruimte wordt dit vertaald door:

 • De aanwezigheid van een hechtingsfiguur samen met het kind in de ruimte.
 • In veilige en stimulerende omgeving sociaal experimenteren
 • Vrije confrontatie tussen bezoekers (onderling) en gastheer/gastvrouw
 • Vrijwillige bijdrage

Het kleine ontmoeten - Ruth Soenen:

 • Bestudeerde de vluchtige contacten tussen mensen in de publieke ruimte.
 • Het kleine ontmoeten als basis van het sociaal klimaat in een ruimte.

In de spel- en ontmoetingsruimte wordt dit vertaald als:

 • een overdekte ‘bank in het park’
 • Ruimte creëren die ontmoeting mogelijk maakt: kansen bieden
 • Opvoeden als een gedeelde verantwoordelijkheid                                                   

Werking:

Het onthaal van de spel- en ontmoetingsruimte wordt verzorgd door vrijwilligers. De vrijwilligersploeg bestaat uit een 20-tal leden en is een zeer diverse groep (gepensioneerden, als studenten, net afgestudeerden, werkzoekenden) qua leeftijd, opleiding en origine.

De ruimte is dagelijks open (behalve op zondag):

 • op woensdag- en zaterdagvoormiddag,
 • op dinsdag- , woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag.
 • op maandagvoormiddag kan je in de Girafant (Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Leuven) terecht.

Bij een bezoek aan de spel- en ontmoetingsruimte worden de naam en leeftijd van het kind, opvoedingsverantwoordelijke (zonder naam), woonplaats, origine en thuistaal genoteerd.

De spel- en ontmoetingsruimte is gratis, er wordt vrijblijvend een kleine bijdrage gevraagd voor koffie/thee.

Bereik:

We bereiken gezinnen van zeer diverse origine uit groot Leuven en (in mindere mate) daarbuiten. Kansarme ouders worden soms bereikt door het aanbieden van groepsaanbod in dezelfde locatie of door kennismaking via de gezinsondersteuner. Het is echter moeilijk om in te schatten wie kansarm is.

 

Contactgegevens

Spel- en ontmoetingsruimte Leuven-centrum, Savoyestraat 4, 3000 Leuven

saskia.pollefeyt@huisvanhetkindleuven.be  of telefonisch via 016 27 24 90.

"Ontmoeten is verrijkend"
Spel en ontmoeting Huis van het Kind Leuven
OP Leuven
OP Leuven 3.jpg
OP Leuven 2.jpg
OP leuven 1.jpg