Spel en ontmoeting Baboes Brussel

Baboes is een spel- en ontmoetingsplek voor kinderen van 0 - 4 jaar en hun ouders of een andere opvoedingsverantwoordelijke.  In Brussel zijn er 4 fysieke plekken en een outreachende werking.

Doel

Baboes heeft 3 doelstellingen:

 • ondersteuning en opvoedingsondersteuning bieden
 • stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ontmoeting faciliteren en sociale cohesie bevorderen

Doelgroep

Kinderen tussen 0 en 5 jaar en hun ouders of een andere opvoedingsverantwoordelijke

Werkwijze

Kernbegrippen uit de werking van Baboes zijn:

 • niet doelgroepgericht
 • niet probleemgericht
 • kind staat centraal 
 • laagdrempelig
 • mooie sociale en culturele mix
 • buurtgericht
 • rol van de begeleider
 • belang van de ruimte/zorg voor de ruimte en wat er in staat

Partners

Baboes maakt deel uit van het netwerk Huis van het Kind Brussel. 

Baboes is ook partner van Brede Scholen, gemeenschapscentra, Franstalige welzijnsorganisaties

Sterktes 

Baboes is één van de pioniers op vlak van Spel en Ontmoetingsplaatsen.  

Het bereiken van een heel divers publiek; laagdrempeligheid; de pecifieke begeleidershouding en de complementariteit met andere bestaande initiatieven preventieve opvoedingsondersteuning maken Baboes tot een succes.

Uitdagingen

Het verder werken aan laagdrempeligheid en het nog meer bereiken van kwetsbare gezinnen.

Afstemmen van aanbod en doorverwijzing zodat er nog beter kan ingespeeld worden op de noden van gezinnen.

Spel en ontmoeting aanbieden voor kinderen van de lagere school en hun ouders.

Contact

Huis van het KInd Ket in Brussel vzw
Nieuwland 198
1000 Brussel

Contactpersoon: Taïs Gomes de Santana

tais@ketinbrussel.be>

0483 38 54 17