Speelhuis Huppel Sint-Niklaas

Speelhuis Huppel is een spel- en ontmoetingsplek voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar die vergezeld worden door een (groot)ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke.
Huppel is wekelijks open op dinsdagnamiddag.
Daarnaast is er ook Huppel Kriebelt op donderdagnamiddag waarbij een gerichte activiteit aangeboden wordt naast vrij spel en ontmoeting.

Doelen

 • Stimuleren van ontmoeting en sociale cohesie

 • Bevorderen van sociale cohesie

 • Ontwikkelingsstimulering

 • Preventieve gezinsondersteuning

 • Bevorderen van kleuterparticipatie

 • Informatieverstrekking en vroegdetectie

 • Beleidssignalering

Doelgroep

Voor alle kinderen tot en met 4 jaar die door een ouder, grootouder of opvoedingsverantwoordelijke worden vergezeld. We werken niet probleemgericht en niet doelgroepgericht.

Werkwijze

Inspirerende voorbeelden en visies:

 • Maison vertes van Françoise Dolto
 • Spazio insieme -Italië
 • Regio Emilia pedagogiek

Werking
Speelhuis Huppel biedt 3 vormen van spel en ontmoeting aan:

Vrije spel- en ontmoeting:
Wekelijks opent de onthaalmedewerker de ruimte waar jonge kinderen met hun opvoedingsverantwoordelijke kunnen langskomen en samen tijd kunnen doorbrengen. De ouder heeft de gelegenheid om tot rust te komen, ander ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De kinderen kunnen er spelen en ervaringen op doen en anderen ontmoeten. De onthaalmedewerkers zijn experts in het niet expert zijn.

Gestructureerde activiteiten:
In Speelhuis Huppel worden interactieve doesessies georganiseerd voor (groot)ouders en (klein)kinderen. Dit kan een geleide activiteit zijn die begeleidt worden door een externe partner. Hierbij is inschrijven noodzakelijk. Daarnaast bieden we ook in overleg met de ouders kleine activiteiten zoals vb. samen koekjes bakken, samen knutselen, … tijdens Huppel Kriebelt op donderdag. Ouders zijn vrij om deel te nemen aan deze activiteit.  Alle gestructureerde activiteiten ronde we af met vrij spel en ontmoeting.

Samenwerkingsverbanden met Speelhuis Huppel:

 • Zwangerschapscentrum De Kiem organiseert groepsbijeenkomsten in de ruimte van Speelhuis Huppel.
 • In het kader van ‘School dichtbij’ worden verschillende ‘Peuterspeelmomenten’ georganiseerd in Speelhuis Huppel. (samenwerking met dienst Flankerend onderwijs beleid)
 • Ontmoeting tijdens Ruilhuis BizaBijs.

Partners

Speelhuis Huppel situeert zich binnen het Huis van het Kind Sint-Niklaas en is gegroeid vanuit een samenwerking tussen Vzw De Keerkring, Kind en Gezin, VIVA SVV vzw, Wiegwijs vzw, OCMW en Stad Sint-Niklaas. Zij vormen samen de Stuurgroep

Sterktes 

Ouders kunnen op een erg laagdrempelige manier kennismaken met Speelhuis Huppel.  De deur van het consultatiebureau staat steeds open. Ouders kunnen langs komen en blijven zolang ze er zin in hebben.  Er moet vooraf niet ingeschreven worden en deelname is steeds gratis. Er kan in een ongedwongen sfeer een band opgebouwd worden met de werking.  De onthaalmedewerker faciliteert de contacten tussen de ouders onderling en maakt de aanweizgheid van zichzelf op termijn overbodig.

Uitdagingen

Blijvend inzetten op het bereiken van een goede sociale mix waar elke ouder zich welkom voelt. Dit lukt ons bij momenten aardig maar vraagt voortdurende aandacht.
Bereiken van de meest kwetsbare gezinnen in samenwerking met onze partners die aanklampend kunnen werken en zorgen voor een warme toeleiding.
Blijvende bekendmaking bij jonge gezinnen is een must!

 

Contact

Huis van het Kind Sint-Niklaas

Elke Schoof en Nadja Van Bocxlaer

Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas

03 778 37 00

Speelhuis.huppel@sint-niklaas.be

www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be

www.facebook.com/huisvanhetkind.sintniklaas

 

HUPPEL

Bekijk hier het vlogje