Speelbus in Genk

Tijdens de zomervakantie trekt de Speelbus er 2x per week op uit in de Genkse pleintjes en parken en dit voor een gezellig spel en ontmoetingsmoment voor jong en oud.
Strandstoelen worden buien gezet, ht speelgoed uitgestald.. Kinderen en de (groot)ouders genieten samen van de zon, het gezelschap en leuke babbels.
Bekendmaking gebeurt aan de hand van mond aan mond relcame, facebook, instagram, flyeren, ...

Doelen 

 • andere gezinnen bereiken
 • ontmoeting
 • samen spelen
 • gezinnen toegang geven tot spelmateriaal wat thuis niet beschikbaar is
 • aanbod van CampusO3 bekend maken
   

Doelgroep

Ouders, grootouders, volwassenen met kinderen van 0 tot 9 jaar

Werkwijze

In de zomervakantie trekt de Speelbus er op dinsdag en donderdag op uit naar verschillende wijken in Genk, telkens van 10 tot 13uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9u30: aankomst op de speelbusplek
 • Bij regen wordt een affiche uitgehangen waar men te vinden is en worden mensen verwittigd.
 • Speelgoed wordt uitgestald.
 • Inschrijfformulieren worden op tafel gelegd om mensen uit te nodigen hun namen op te schrijven
 • Aanwezigen worden geïnformeerd over het aanbod van Campus O3
 • We ontmoeten nieuwe gezinnen en nieuwe gezinnen ontmoeten elkaar
 • Om 13u wordt het speelgoed opgeruimd

Partners

Genkse bibliotheek, wijkmanagers, Kind en Taal

Sterktes 

 • Verbinden tussen kinderen en ouders onderling
 • Het netwerk uitbreiden en versterken
 • Sociale cohesie stimuleren
 • Medewerkers krijgen duidelijker beeld over wat zich in de wijken afspeelt, de betrokkenheid tussen de bewoners
 • Het mobiele aspect is een troef en een rijdende spelotheek slaat enorm aan bij de gezinnen met jonge kinderen

Uitdagingen

 • nieuwe gezinnen bereiken
 • aanbod bekend maken

Contact

Campus O3
Jaarbeurslaan 19 
3600 Genk
089 36 79 40

 

Speelbus