Speeddate: Ouderschap van een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften

Welbevinden staat in elk gezin centraal, ook als het leven anders loopt dan voorzien. Ouders van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn zoekend in een voor hun ongekend landschap van hulpverleners. Steeds nieuwe vragen en onzekerheden duiken op, over vandaag en de toekomst. Het ouderschap is erg intens en de zorg voor het kind komt centraal te staan. De zorg voor de ouder zelf is niet minder van belang, maar schuift plots helemaal naar de achtergrond.

Hoe kunnen we tegemoetkomen aan hun ondersteuningsnoden inzake opvoeding en ouderschap?
Magenta, Vzw De Ouders en Vlaams Expertisepunt Mantelzorg bieden, elk op hun eigen manier, antwoorden op verschillende kleine en grote bezorgdheden van ouders van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je gaat in dialoog over de beleving van het ouderschap en hoe de drie organisaties het welbevinden van de ouder helemaal centraal plaatsen.

Magenta: Zorg-werk leven balans voor ouders van een zorgenkind

Door Noor Seghers - verantwoordelijke Magentaproject en Marleen Van Noten - coördinator Magentaproject 0-14 jaar

Korte omschrijving

Wil je in jouw stad of gemeente ook een aanbod doen aan ouders van kinderen met een handicap of ernstige chronische ziekte? Dan kan je een van onze ervaringsdeskundige ouders uitnodigen om een infosessie of een Magentareeks voor ouders te geven.
Maak kennis met het Magenta - aanbod van workshops voor ouders van een zorgenkind (handicap, chronische ernstige ziekte) van 0 tot 14 jaar.
En er is daarnaast een aanbod voor professionelen: partnerschap met ouders, stilstaan bij de rol van informatie in jouw ondersteuning en het combineren van werk met een zorggezin.

Doelgroep

Iedereen die wil inzetten op een aanbod voor ouders van een zorgenkind. 

Link met congresthema

Magenta focust op de organisatie van de zorg in het geheel van het eigen leven en het gezinsleven. We brengen inspiratie en tools voor ouders om hen tot eigen keuzes en aanpak te laten komen en hen meer grip te laten krijgen op hun leven. We sluiten in onze werkvormen aan bij het leven van elke dag, zowel in het aanbod aan ouders als aan professionelen:

  • Workshopreeksen voor ouders waarin tools en oefeningen aangeboden worden in combinatie met onderlinge ervarings- en gedachtenwisseling. De workshops omvatten o.a. informatie over tegemoetkomingen en diensten, timemanagement en zelfzorg, zorg delen met netwerk en professionelen. Ouders kunnen ook ervaringen uitwisselen met andere ouders. Er is een aanbod voor ouders van jonge kinderen en voor ouders van adolescenten/jongvolwassenen;
  • Themagerichte infosessies en lezingen (vb. jaarlijkse terugkomdag);
  • Tools en ervaringsdeskundigheid ter beschikking stellen via andere kanalen, o.a. website (vb. toolbox,  loopbaanmetzorg) , E-learning of publicaties (vb. Magenta werkboek)

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Magenta verbindt wetenschappelijke inzichten met ervaringskennis. De expertise omvat een aantal thema’s:

  • ouderschap met boven-gebruikelijke zorg;
  • duurzame mantelzorg;
  • kwaliteit van het gezinsleven;
  • werk-leven balans;
  • management in het gezin;
  • gezinsgericht werken.

Contact

Naam: Magentaproject zorg-werk-leven balans voor ouders met een zorgenkind
KU Leuven - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek

Postadres: Leopold Vanderkelenstraat 32 bus 3765 - BE 3000 Leuven

Website: www.magentaproject.be; www.loopbaanmetzorg.be

Mail: Magenta@kuleuven.be

Tel: +32 (0)16 373896

magentaproject

Hoe we bijzondere ouders verbinden van A tot Z, Vlaanderen rond

Door Wendelien De Baere - projectcoördinator, Chiara Van Den Bossche - stagiaire, Kathy Geirnaert - kernteamlid De Ouders en mama van een kind met een handicap

Korte omschrijving

Ouders van een kind met een handicap voelen zich heel vaak alleen op een eiland. Ze kunnen hun ervaringen vaak niet delen met andere ouders omdat de ontwikkeling van hun kind helemaal anders loopt. Omdat ze door het bos de bomen niet meer zien. Omdat ze al hun tijd en energie stoppen in de extra zorgen voor hun kind. Onze groep De Ouders is een groep van ouders van kinderen met een handicap voor ouders van kinderen met een handicap ongeacht het type handicap. Tijdens de workshop reiken we een aantal tools aan om vanuit de Huizen van het Kind met deze doelgroep aan de slag te gaan.

Doelgroep

Huizen van het Kind

Link met het congresthema

Welbevinden, een thema dat in elk gezin centraal staat. Voor elke ouder en in het bijzonder voor ouders van kinderen met een handicap komt het welbevinden van hun kinderen op de eerste plaats. Een kind zich goed laten voelen in zijn vel kan echter alleen maar als je je als ouder ook goed voelt, ondersteund weet in je ouderschap en opgevangen wanneer je het nodig hebt. Ouders van kinderen met een handicap hebben te vaak het gevoel dat ze alleen staan met hun kleine en grote zorgen. Velen, ook professionals, willen hen helpen maar weten niet meteen hoe.

Wat wij beogen met vzw De Ouders is deze doelgroep van ouders van kinderen met een handicap zo vroeg mogelijk detecteren en online met andere ouders uit heel Vlaanderen verbinden. Ze laten voelen dat ze niet alleen zijn, dat ze bij andere ouders terecht kunnen met al hun praktische vragen over  hun kind en er in het gesloten netwerk ook hun ervaringen met hun bijzondere kinderen kwijt kunnen.

Hoe inspireert jouw bijdrage collega's?

De vzw De Ouders bereikt een doelgroep van ouders die vaak naast de samenleving staat en die moeilijk te bereiken is. Een doelgroep die ook moeilijk aan de juiste informatie geraakt, alleen al omdat de info die ze nodig hebben vooral bij andere ouders van een kind met een beperking te vinden is. Wij ontsluiten met vzw De Ouders de enorme kennisdatabank rond handicap die er in Vlaanderen wel degelijk is. Zo inspireren gezinnen van een kind met een handicap nieuwe, jonge gezinnen van kinderen met een handicap. Dankzij de info die hen aangeboden wordt, hopen we ervoor te zorgen dat deze jonge gezinnen zich niet meer zo alleen voelen en dat ze veel sneller de juiste info of oplossing voor hun kind vinden.

Contact

Naam: Vzw De Ouders
Postadres: Groot Begijnhof 31 9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09 255 44 46
Mail: www.deouders.be

logo de ouders.be
de ouders.be afbeelding

Een kennismaking met het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Door Sarah Van den Bogaert, stafmedewerker, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Korte omschrijving

Een mantelzorger is iemand die op regelmatige basis zorg verleent aan een familielid, een partner, een buur,… die meer dan gebruikelijke zorg nodig heeft (bv. omwille van ziekte). Ouders die zorgen voor een kind met een extra zorgnood zijn dus ook mantelzorgers.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.

Doelgroep

Tijdens deze speeddate krijg je informatie over de werking van het Expertisepunt en de verschillende methodieken en publicaties die ze verzameld hebben voor mantelzorgers en professionals die samenwerken met mantelzorgers.

Link met congresthema

Het is belangrijk dat ouders van een zorgenkind goed in hun vel zitten en dat ze een evenwicht vinden tussen draaglast en draagkracht. Wanneer zij zich niet goed voelen, heeft dit ook een impact op de zorg die zij kunnen leveren en dus ook op het welbevinden van het kind zelf. Daarnaast zitten ouders met een zorgenkind vaak met veel vragen, beseffen ze niet dat ze mantelzorger zijn, en weten ze niet altijd waar ze terecht kunnen. De Huizen van het Kind kunnen ouders hierin bijstaan. Allereerst kunnen ze ouders bewust maken van het belang van zelfzorg om zo te vermijden dat de zorg ontspoort. Daarnaast weten deze ouders vaak zelf niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg die ze opnemen, benoemen als ‘mantelzorg’, kan een eerste stap zijn om zich hiermee te identificeren, zich begrepen en gesteund te voelen. Vanuit deze attitude worden dingen bespreekbaar en kan men gericht gaan doorverwijzen.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg kan hier een partner zijn van de Huizen van het Kind en hen helpen bij de ondersteuning van deze ouders. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Er gebeurt en bestaat heel veel rond mantelzorg, maar zowel mantelzorgers als professionals zien vaak door de bomen het bos niet meer en zijn op zoek naar iemand die hen op weg kan helpen. Wij zijn er dankzij de website in geslaagd om heel wat praktische informatie, tools en publicaties te bundelen op één plaats en overzichtelijk te maken.

Contact

Naam: Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Website: https://www.mantelzorgers.be

Mail: info@expertisepuntmantelzorg.be

mantelzorg