Speeddate online hulpverlening

Speeddate en maak kennis met enkele online hulpmiddelen voor opvoedingsondersteuning. 

Ouders gaan steeds vaker online op zoek naar opvoedingsondersteuning. Een grote brok van het online aanbod bestaat uit informatieve websites. Maar ook vragen stellen via chat, telefoon of mail zijn fel in opmars. Innovatieve technieken openen mogelijkheden om interactieve tools te ontwerpen. In deze speeddate maak je kennis met drie tools die elk hun eigen sterktes hebben: samenwerken vanuit een gedeelde visie en zo een groot aantal uren bereikbaarheid creëren; website en andere kanalen ook afstemmen op vragen van ouders en professionals; en een game inzetten om mentale weerbaarheid te verhogen.

Maak kennis met: 

  • CLBch@t: Breed anoniem chatonthaal voor leerlingen én hun ouders 
  • Lumi: opvang- en infolijn voor vragen over gender en seksuele voorkeur
  • Silver: game voor jongeren tussen 12 en 16 om hun mentale veerkracht te versterken.

CLBch@t: Breed anoniem chatonthaal voor leerlingen én hun ouders 

Door Tom Billiet, coördinator CLBch@t

Korte omschrijving

CLBch@t is een initiatief waaraan alle CLB’s, over de onderwijsnetten en provinciegrenzen heen, actief deelnemen. Aanvankelijk lag de focus op het bereiken van leerlingen. Sinds vorig schooljaar zetten we ook in op bekendmaking aan ouders van leerlingen. Hoe kwam deze Vlaanderen brede samenwerking tot stand? Met welke vragen kunnen ouders terecht? En hoe gaat CLBch@t om met opvoedingsvragen? Op deze vragen mag je een antwoord verwachten, met de nodige ruimte voor interactie. 

Doelgroep

Iedereen met interesse in online dienst- en hulpverlening. 

Link met congresthema

Van alle vragen die ouders vorig schooljaar op CLBch@t stelden, was meer dan een derde rechtstreeks gerelateerd aan het welbevinden van hun zoon of dochter. Daarnaast stelden ze vragen die kaderen binnen de begeleidingsdomeinen ‘studiekeuze’, ‘leren & studeren’ en ‘gezondheid’. Hierbij is een goede samenwerking met netwerkpartners essentieel. In welke situaties kan vanuit de chat verwezen worden naar bijvoorbeeld de Huizen van het Kind? En wanneer is een verwijzing naar CLBch@t al dan niet aangewezen? Interactie over deze en andere vragen is absoluut mogelijk tijdens deze speeddate. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Er zijn steeds meer chataanbieders in Vlaanderen, maar tot nu toe richten slechts weinige zich zo expliciet ook op de doelgroep ouders. Dit maakt het aanbod van CLBch@t uniek. Daarnaast is er de mogelijkheid om leerlingen en ouders zeer laagdrempelig vanuit de chat rechtstreeks toe te leiden naar het team CLB-medewerkers dat samenwerkt met de school van de betrokken leerling.  
De Vlaanderen brede werking, waarbij alle CLB’s betrokken zijn, is een mooi voorbeeld van hoe het samenbrengen van expertise en het kiezen voor een gezamenlijke visie kan leiden tot een mooi initiatief. En dit met beperkte middelen. 

Lumi, opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur

Door Nicolas Janssen, coördinator Lumi vzw

Korte omschrijving

Maak kennis met de werking en website van Lumi, anonieme opvang- en infolijn rond gender en seksuele voorkeur. Bij Lumi kan je terecht voor een gratis en vertrouwelijk gesprek via chat, telefoon en mail. Op www.lumi.be vind je naast een thematisch georganiseerd infoluik ook drie doelgroepspecifieke luiken: voor LGBT+ personen (van alle leeftijden); voor ouders en voor professionals.

Doelgroep

Iedereen met interesse in online dienst- en hulpverlening

Link met congresthema

Iedereen die een vraag stelt aan Lumi, vindt een empathisch en niet-veroordelend luisterend oor, gepaste informatie, en doorverwijzingen waar mogelijk en gewenst. Zo dragen we bij aan de ondersteuning en het welbevinden van LGBT+ personen, hun ouders, en brede omgeving.

De website www.lumi.be biedt sinds kort doelgroepspecifieke info aan, naast thematisch georganiseerde info:
-    LGBT+ (holebi, transgender, queer, zoekend, twijfelend, …) personen
-    hun ouders
-    professionals die zich als bondgenoot willen engageren of vragen hebben over seksuele en genderdiversiteit vanuit hun werkpraktijk

Binnen het professionalsluik op www.lumi.be vinden professionals mogelijkheden voor samenwerking en engagement als bondgenoot voor LGBT+ personen.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Je staat stil bij de specifieke noden van LGBT+ personen en hun ouders en manieren om hen online te ondersteunen en door te verwijzen. Je kan er ook zelf als professional de weg vinden naar correcte info, tools en vormingen over LGBT+ inclusief werken.

Super initiatief! Ik had veel nood aan zo'n site met informatie en getuigenissen tijdens de eerste jaren dat ik wist dat ik lesbisch was.
 

 

 

Silver, prototype van een serious game gericht op het versterken van mentaal welbevinden bij jongeren. 

Door Bart Witvrouwen, wetenschappelijk medewerker, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Korte omschrijving

In Vlaanderen is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak bij adolescenten tussen 15 en 19 jaar. Bijna één op de tien adolescenten heeft een poging ondernomen en 25% had gedachten over zelfmoord in het afgelopen jaar. Aan de hand van een serious game, gericht op jongeren van 12 tot 16 jaar oud, willen we de veerkracht en het mentaal welbevinden verhogen om dit te doorbreken. Maak kennis met Silver, een game gericht op het beter herkennen en benoemen van denkfouten. We gaan in op de inhoud van het prototype, de wetenschappelijke onderbouwing en de plannen voor de verdere ontwikkeling van de volledige game. 

Doelgroep

Iedereen die met jongeren werkt

Link met het congresthema

In het komende jaar zal de volledige serious game uitgewerkt worden. Jongeren werken tijdens het spelen aan vijf skills: cognities, emotieregulatie, probleemoplossend denken, sociale vaardigheden en relaxatie. Op deze manier willen we de veerkracht en het mentaal welbevinden van jongeren versterken in hun dagdagelijkse leven. Eens gelanceerd zal de game vrij beschikbaar zijn in Vlaanderen waardoor het als tool kan aangeboden worden in de Huizen van het Kind en andere organisaties. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

De game is een innovatieve, laagdrempelige tool gericht op universele zelfmoordpreventie. We willen jongeren, op een speelse manier die nauw aansluit bij hun leefwereld, laten werken aan hun veerkracht en mentaal welbevinden. Op deze manier krijgen we toegang tot een vaak moeilijk bereikbare doelgroep. 

Labo Online aanbod in een Huis van het Kind

Zin om te experimenteren met online aanbod in jouw huis?

Contact

Naam: Tom Billiet, coördinator CLBch@t

Postadres: POC CLB GO!/CLBch@t – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel

Website: www.clbchat.be

Mail: tom.billiet@clbonline.be

Gsm: 0485/81.27.66

Contact

Naam: Nicholas Janssen, coördinator Lumi vzw

Website: www.lumi.be

Mail: nicholas.janssen@cavaria.be

Chat en telefoon ondersteuning (0800 99 533) op ma - wo - do van 18u30 tot 21u30.

Mailen naar vragen@lumi.be kan altijd.

 

Contact

Naam: Bart Witvrouwen - VLESP - Campus UZ Gent - Corneel Heymanslaan 10 - Ingang 17 - 9000 Gent

Website: www.vlesp.be

Mail: info@vlesp.be

Tel: +32 (0)9 332.07.75

 

clbchat logo
clbchat
lumi
lumi
VLESP
silver online hulpverlening

Videomateriaal

Videomateriaal