Speeddate Aanbod ouders van jongeren

Speeddate en maak kennis met een aanbod voor ouders van tieners.

EXPOO ontwikkelde in 2018 een aanbod voor professionals om te werken met een groepsaanbod voor ouders van jongeren tussen 12 en 24 jaar. We realiseerden drie draaiboeken om te werken in je eigen dienstverlening. Doel is het verbreden van kennis, ervaringen, attitudes en vaardigheden. Het vormingsaanbod van EXPOO wordt uitgebreid met train-de-trainers om met de draaiboeken te werken.  

  • I.s.m. Sven Bussens (Oplossingsgericht Centrum) ontwikkelde EXPOO een handleiding om een reeks ouderbijeenkomsten te organiseren vanuit het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten van Haim Omer ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’.

  • I.s.m. Lien De Grauwe (KWADRAAT - CAW Antwerpen vzw) ontwikkelde EXPOO de praktische training OO10-stress, gekoppeld aan een draaiboek om te werken met oudergroepen vanuit het concept van Rots & Water©. Het betreft een psychofysieke weerbaarheidstraining.  

  • I.s.m. Elien Mabbe (Universiteit Gent) ontwikkelde EXPOO een reeks ouderbijeenkomsten ‘Eerste Hulp bij Emoties. Hoe kunnen ouders tieners helpen om met emoties om te gaan.’ De principes van de Zelf-Determinatie theorie, een motivatietheorie, vormen het kader voor deze reeks.

Verslag

Deelnemers maakten gedurende 20 minuten kort kennis met de opzet, inhoud, duur, het waarom van de train-de-trainers Waakzaam Zorgen voor Tieners en Eerste hulp bij Emoties van Tieners. Helaas heeft Naik van Kwadraat haar aanbod niet kunnen voorstellen omdat ze afwezig was wegens ziekte.

Deelnemers stelden kritische vragen naar de inhoud en het taalgebruik in de draaiboeken en hoe deze kan vertaald worden naar kwestbare ouders of ouders met een mentale achterstand. Beide draaiboeken richten zich vooral naar talige-ouders maar werken ondersteunend genoeg naar kwetsbare ouders d.m.v. beelden en figuren. Ouders met een mentale achterstand worden op dit moment niet voldoende ondersteund met de pakketen. Wel kunnen de trainers samen met de professionel bekijken hoe een vertaling mogelijk is naar zij/haar doelgroep. Iedere profassional kent zijn/haar ouders het best en dient daarom altijd de kaders te hertalen naar zijn/haar publiek. Beide draaiboeken bieden heel wat aandacht en ondersteuning aan de professionel, zijn basishouding, handelen en aannames, beelden die hij/zij kan gebruiken.

Alle drie de train-de-trainers worden in 2020 aangeboden. Je vindt alle informatie in ons aanbod vormingen en trainingen.

Speeddate

Meer weten over de train-de-trainers?

Ga naar het aanbod vormingen en trainingen en schrijf je in voor deelname.

Alle drie de trainingen worden in 2020 aangeboden.

Eerste hulp bij emoties van tieners 

Door Elien Mabbe - Postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Gent; Psychologe (focus op opvoedingsondersteuning) in bijberoep, Vlindertijd

Korte omschrijving

Werk je met ouders van tieners? Op zoek naar inspiratie voor een ouderbijeenkomst? Kom dan naar de voorstelling van de ouderbijeenkomstenreeks ‘Eerste hulp bij emoties van tieners’ die EXPOO samen met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de UGent ontwikkelde. Er wordt ingegaan op hoe jij als professional aan de hand van de train-de-trainer zelf met het draaiboek aan de slag kan om ouderbijeenkomsten rond het thema tieners leren omgaan met emoties te organiseren.

Doelgroep

Iedereen die wil inzetten op een groepsaanbod voor ouders van tieners. 

Link met congresthema

Binnen de ouderbijeenkomstenreeks wordt ingegaan op hoe ouders tieners kunnen helpen ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Deze theorie vertrekt vanuit de kernvraag wat kinderen en jongeren nodig hebben om te groeien en zich op een positieve manier te ontwikkelen. Deze theorie vertrekt vanuit het idee dat er drie cruciale psychologische vitamines voor groei zijn, namelijk autonomie, verbondenheid en competentie.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Deze train-de-trainer biedt de mogelijkheid om na het volgen van de train-de-trainer zelf met het draaiboek aan de slag te gaan en ouderbijeenkomsten rond het thema tieners leren omgaan met emoties te organiseren. Daarnaast biedt de inhoud van de train-de-trainer ook een stevig theoretisch kader en tools aan om in het werken met ouders in te zetten in jullie organisatie.

OO10-stress

Door Naïk Van Rossem, teamcoördinator Vormingen bij Kwadraat

Korte omschrijving

OO10 staat voor OpvoedingsOndersteuning voor ouders van tieners. Deze training richt zich tot ouders van tieners. In een kort en actief traject leren ouders beter omgaan met de uitdagingen van het opvoeden. De  trainingen zijn steevast gebaseerd op echte ervaringen. Aan de hand van fysieke oefeningen (Rots en Water methodiek) en nieuwe inzichten uit het leven gegrepen, krijgen ouders nuttige vaardigheden mee naar huis.

Doelgroep

Iedereen die wil inzetten op een groepsaanbod voor ouders van tieners. 

Link met congresthema

Het programma biedt een ruim pedagogisch kader om te werken rond weerbaarheid en zelfbeheersing. Rots en Water© is een sociale competentietraining die enerzijds mogelijkheden biedt aan personen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Anderzijds biedt de training leerkansen aan personen die snel opvliegend en agressief reageren door meer controle te krijgen over zichzelf. De rode draad doorheen het programma is stresscoping. Het Rots en Water© programma wordt dan ook gelinkt aan het schakelschema©, een wegwijzer om om te gaan met conflictsituaties. Dit schema wordt gehanteerd als kapstok gedurende de 4 trainingen. Fysieke oefeningen zorgen voor een sterke lichamelijke basis. Die basis zorgt ervoor dat een ouder zijn eigen krachten kan vergroten. De oefeningen worden ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Kom je regelmatig in contact met ouders van tieners die op zoek zijn naar een manier om met opvoedingsstress om te gaan? Ben je zelf ook nog op zoek naar wat er allemaal voor deze doelgroep bestaat? Denk dan zeker ook eens aan de OO10-stress trainingen.

Waakzaam Zorgen voor tieners

Door Sven Bussens docent Hogeschool Gent (Hogent) en diecteur en hoofdtrainer Oplossingsgericht centrum (OGC)

Korte omschrijving

Hoe kunnen we als professionals ouders krachtgericht ondersteunen om zichzelf in de mogelijkheid te brengen om, op geheel eigen wijze, de zorg de zij voor hun tiener willen opnemen, op te nemen? Kan je je verbinden met: ‘aansluiten bij wat er is en wat voor de ouder voldoende comfortabel aanvoelt’, ‘de aanname dat alle ouders over mogelijkheden en oplossingen beschikken’ en ‘het belang van een kwalitatieve relatie tussen ouder en kind’? Dan is deze speeddate vast iets voor jou.  

Doelgroep

Geschikt voor iedereen die individueel en of in groep met ouders werkt.   

Link met congresthema

Met deze manier van werken faciliteren we dat ouders (nog meer) in hun kracht (kunnen) komen door eigen hulpbronnen, competenties en mogelijkheden (opnieuw) naar een nog meer bewust niveau te brengen. We stellen vast dat ouders veerkrachtiger worden in het construeren van eigen antwoorden op pedagogische vraagstellingen in de eigen context. Wanneer ouders in de mogelijkheid komen om (nog meer) de ouder te kunnen zijn die ze willen zijn, draagt dit bij aan eigen welbevinden. 

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

De oplossingsgerichte manier van werken gaat tegen probleemgerichte expertise en vraagt een mindshift. Het concept van de hedendaagse autoriteit nodigt ons uit om eigen overtuigingen in vraag te stellen en ouders uit te nodigen om dit, indien nuttig en wenselijk, ook te doen. Simpel, maar gigantisch moeilijk.  

Contact

Naam: Elien Mabbe, Vlindertijd

Postadres: Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

Website: www.vlindertijd.be

Mail: Elien.Mabbe@UGent.be - elienmabbe@vlindertijd.be

Contact

Naam: Kwadraat

Postadres: Vrijdagmarkt 11, 2000 Antwerpen

Mail: kwadraat@cawantwerpen.be

Tel: 03 235 89 20

Contact

Naam: Sven Bussens

Postadres: F. Hanusdreef 15 - 9160 Lokeren

Website: www.oplossingsgerichtcentrum.be

Mail: sven@oplossingsgerichtcentrum.be

Gsm: 0485 07 36 87

Universiteit Gent
Vlindertuin
Kwadraat
OO10 stress
oplossingsgerichtcentrum_logo
Waakzaam zorgen voor tieners
Ouders in nesten

Videomateriaal

Videomateriaal

Videomateriaal