Soorten online dienstverlening

Types

Binnen online dienstverlening zijn drie typen te onderscheiden:

 1. Passieve dienstverlening waarbij de gebruiker geen invloed heeft op de inhoud ervan (bijv. informatie via een website of een nieuwsbrief).
 2. Actieve dienstverlening waarbij de gebruiker zelf de inhoud beïnvloedt, maar er geen interactie is met professionals (bijv. eigen ervaringsverhalen, zelftest).
 3. Interactieve dienstverlening waarbij zowel de gebruikers als de professionals elkaar wederzijds beïnvloeden (bijv. chat, e-mail, forum en online behandeling).

Methodieken

Een grote verscheidenheid aan methodieken kan ingezet worden bij online dienstverlening, een overzicht:

 • Een informatief aanbod voor bewustmaking en psycho-educatie. Dit kan interactieve elementen bevatten, zoals zelftests, checklists en oefeningen.
 • Online (besloten) communities zijn internetfora met een bepaald thema die deelnemers de mogelijkheid biedt om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen. (bijv. https://basecamp.com/)
 • Communicatie met een professional onder de vorm van online berichten, chat (1-op-1 of in groep) of beeldbellen. Het gaat dan om asynchrone of synchrone communicatie. Bij synchrone communicatie zijn alle deelnemers op hetzelfde moment online, terwijl bij asynchrone communicatie berichten op elk willekeurig moment gestuurd kunnen worden (zoals e-mail en sms).
 • Geautomatiseerde zelfhulp, zonder tussenkomst van een professional. De online ondersteuning bestaat dan uit een volledig geautomatiseerd stappenprogramma, waar geen buitenstaander aan te pas komt. De deelnemer gaat zelfstandig aan de slag. (bijv.: https://www.alcoholhulp.be/zelfhulp)
 • Begeleide zelfhulp, waarbij deelnemers ondersteund worden via coaching.(bijv. https://www.alcoholhulp.be/begeleiding)
 • Het doorlopen van een programma, met opvolging door een professionele hulpverlener via berichten, chat of beeldbellen.
 • Online trainingen, heeft als doel om de vaardigheden of deskundigheid van de deelnemer te vergroten. Een training is een combinatie van korte en praktische theorie en veel oefeningen.  Eventueel onder de vorm van een zogenaamd 'serious game'. Een serious game dient om de beleving te versterken en daarmee ook de overdracht van informatie, instrueren en kennis bij te brengen.
 • Webinar is een vorm van kennisoverdracht die online plaatsvindt. Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en horen. Deelnemers zien en horen alleen de presentator en niet elkaar. Webinars zijn doorgaans interactief. Dat wil zeggen dat de kijker de mogelijkheid heeft om in contact te komen met de spreker(s) via een poll, chatfunctie of vragenlijst.
 • Vormen van 'blended hulp', waarbij face-to-face contacten afgewisseld worden met online ondersteuning. Online kunnen dan op zich staande oefeningen, zelfregistratie opdrachten, dagboeken of een gestructureerd programma aangeboden worden.
 • Tijdens interactieve workshops komen kleine groepen deelnemers virtueel samen om informatie en tips te delen, in gesprek te gaan met andere deelnemers, begeleid door een professional.