Sofagesprek kinderarmoede

In de congrespoll gaven praktijkwerkers aan dat -vanuit hun praktijkervaring- opgroeien in armoede het meest het psychisch welbevinden van gezinnen beïnvloedt. Dit bevestigt ook kinderpsychiater Peter Adriaenssens bij zijn emeritaat.  De professor waarschuwt voor de psychologische én lichamelijke gevolgen van opgroeien in armoede: "Kinderen die in armoede opgroeien, lopen op 1 jaar 2 maanden achterstand op".

Maar wat werkt nu bij kinderarmoede?

Peter Goris (redacteur bij sociaal.net) luisterde naar de inzichten van Paul Leseman en gaat hier dieper op in dialoog met:

  • Katrien Verhegge, administrateur-generaal Agentschap Opgroeien
  • Saïda Sakali,  senior projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting, Kinderarmoedefonds 
  • Mattias Vaes, GO-team Mechelen
  • Maarten Francois, MISSION Kortrijk
  • Karin Guenter en Annick Vanhove, TAO Oost- & West-Vlaanderen

Verslag

De moderator kwam op weg van het Noordstation naar de Passage 44 niet minder dan 8 ouders tegen die met héél kleine kinderen op straat vertoefden. Eén op 7 kinderen in Vlaanderen leeft in armoede. Kinderarmoede blijkt ook beleidsmakers, gelukkig, meer in beweging te brengen dan armoedebestrijding in het algemeen.

Annick Van Hove (ervaringsdeskundige) getuigt hoe ze als kind en puber de schaamte van weinig middelen overleefde. Boeken waren voor haar een inspiratie!
De duo-methodiek (ervaringsdeskundige en ondersteuner) werkt door het beleid de hulpverlening een correcter referentiekader te geven.
Het wetenschappelijk goed bevonden Mission-project in Kortrijk vertrekt vanuit de vragen van het gezin. Intersectorale samenwerking vertrekt vanuit sectoren. De outreachende aanpak biedt een intensieve gezinsondersteuning en werkt met brugfiguren in hulpverlening en onderwijs. Insteek is gelijke kansen voor allé kinderen. Bv. voor de geboorte mee zoeken naar geschikte kinderopvang. Er is nu meer nadruk op vroegdetectie en met Kind&Gezin is er een heel goede samenwerking. Ze communiceren bewust heel veel om een draagvlak voor het armoedebeleid te creëren.
Het Go-team in Mechelen doet ook niet aan case-management maar aan integrale gezinsondersteuning die vertrekt vanuit de vragen van het gezin. De individuele relatie, goede klik met de hulpverlener en morele steun is heel belangrijk. Voor de sociale dienst is het principe: 1 cliënt per maatschappelijk werker. Het beleid vraag resultaten. Hier transparant over zijn is belangrijk.
De Koning Boudewijnstichting steunt deze innoverende projecten en biedt wetenschappelijke ondersteuning. Enkele projecten in steden mislukten bij gebrek aan leiderschap, politiek en administratief. Dit is ondermeer te wijten aan onervarenheid en té jonge begeleiders. Er worden ook fouten gemaakt die konden voorkomen worden door de doelgroep beter vooraf te betrekken.
Katrien Verhegge van het nieuwe Agentschap opgroeien legt de nadruk op intersectorale samenwerking via bv. de Huizen van het kind, de Amif- en Koalaprojecten. De fusie tussen Kind&Gezin en Jongerenwelzijn biedt hiertoe ook veel opportuniteiten.

Een doordenker is ook dat de welzijnssector voor maar 10 % kan bijdragen tot het oplossen van de armoede!

Katrien Verhegge
Katrien Verhegge, administrateur-generaal agentschap opgroeien

GO-team

In mei 2014 werd het Mechelse Go-team opgericht. De opdracht hiervan bestond uit het verbeteren van de leefomstandigheden van gezinnen die in zware armoede leefden met moeilijkheden op allerlei levensdomeinen. De methodiek die gehanteerd werd bestond uit zeer integraal en aanklampend werken met een grote focus op de concrete noden van de gezinnen en de individuele hulpverleningsrelatie. En het werkte. We boekten vooruitgang waar er voorheen geen mogelijk leek en Go-team groeide van een experimenteel project naar een gevestigde waarde in het Mechelse hulpverleningslandschap.

 

GO-team werd wetenschappelijk onderzocht door Bérénice Storms van Thomas More. Het rapport werd uitgegeven als boek. Digitale versie is te vinden in het documentatiecentrum van EXPOO.

Contact

Naam: Mathias Vaes, Afdelingshoofd Groep Mechelen, afdeling Sociale Zaken
Postadres: Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Website: www.mechelen.be
Gsm: 0468 10 33 77

Foto Ssa
Saida Sakali, senior projectcoördinator Kinderarmoedefonds Koning Boudewijnstichting

TAO

 TAO (Team Advies en Ondersteuning) in armoede en sociale uitsluiting heeft als doelstelling het bereiken van mensen in armoede en onderbescherming tegen te gaan. TAO Werkt op maat pakketten uit naar specifieke klanten en hun noden en verwachtingen. De kerndoelstelling is daarbij steeds het zichtbaar maken van blinde vlekken, meer zicht in verschillende referentiekaders/kloven, uitsluitingsmechanismen om met TAO als brugfiguur zelf krachtgericht aan de slag te gaan binnen een breed gedragen beleid. De verwachtingen worden dikwijls ingelost in het bieden van eenvoudige oplossingen op maat. Dit cocreatief proces kan zowel in een langdurig als in een verkort traject. 

Contact

Naam: TAO Armoede en Sociale Uitsluiting Oost- & West-Vlaanderen
Annick Vanhove en Karin Guenter
Postadres: Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent
Mail: annick.vanhove@tao-armoede.be of karin.guenter@tao-armoede.be
Webadres: www.tao-armoede.be en www.delinkarmoede.be

TAO

Project Mission

Sinds 1 december 2016 werkt OCMW Kortrijk samen met Kind en Gezin, UAntwerpen en de Kortrijkse Hogescholen Vives en Howest aan MISSION, een Europees project dat onderzoekt hoe de armoede bij gezinnen sterker kan aangepakt worden. Casemanagers zoeken deze gezinnen thuis op, bestuderen de situatie en nemen vervolgens de coördinatie op zich van alle federale, Vlaamse en lokale rechten, maatregelen en voorzieningen die van toepassing zijn. De casemanager wordt het vast aanspreekpunt voor het gezin en heeft zowel een coördinerende als ondersteunende rol.  De betrokken onderwijsinstellingen voeren een wetenschappelijk onderzoek uit naar de efficiëntie van deze aanpak, om deze dan ook structureel te verankeren binnen onze huidige hulp- en dienstverlening.

Loge stad Kortrijk