Socio-economische determinanten

Het verbinden van materiële en immateriële dienstverlening is cruciaal om tot een coherente ondersteuning te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling

Magazine Huizen van het Kind

Kwetsbare mensen helpen: wat we samen doen, doen we meestal beter

Evoluties en opties Roadmap

Thema Geïntegreerd breed onthaal

Fold-up meeting Geïntegreerd Breed Onthaal & Huizen van het Kind

Tijdens de fold-up meeting van 21 maart 2019 bracht Dirk Vannooten van het departement WVG een korte toelichting over het Geïntegreerd Breed Onthaal en de Huizen van het Kind. 

De opname is te herbekijken. 

Vlog Geïntegreerd Breed Onthaal

Vlog Geïntegreerd Breed Onthaal

Geïntegreerd Breed Onthaal voor dummies

De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n "breed onthaal"? 10 wist-je-datjes op een rijtje

Geïntegreerd Breed Onthaal en Huizen van het Kind

Welzijn en Samenleving (departement WVG) en Kind en Gezin maakten samen een folder ter kennismaking van beide samenwerkingsverbanden GBO en Huizen van het Kind om tot een verdere samenwerking te komen.

Thema Kinderarmoede

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw lokaal bestuur doen.

Het Kinderarmoedefonds zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten. Daarbij staat samenwerking met partnerorganisaties en lokale besturen centraal.

CKG Kapoentje in Oostende

GO- team Mechelen

Wat Zegt De Wetenschap: Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?

Perinataal netwerk in Menen

Uit de praktijk

Vlog "Ruilwinkel - HvhK Zottegem"

HvhK Zottegem

Vlog "Kansenwerker - HvhK Sint-Niklaas"

HvhK Sint-Niklaas

Filmpje: Ruilwinkel "De Kaddee" - HvhK Geraardsbergen

video

Thema Groeipakket

Groeipakket in een Huis van het Kind

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld. Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).