Sociale steun en sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen

Meer en meer worden voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen gezien als plekken voor ontmoeting en sociale cohesie. Als plekken waar gezinnen uit de buurt elkaar kunnen tegenkomen. Maar betekent dat ook dat ze elkaar ontmoeten? De vraag is niet alleen of diverse gezinnen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook wat deze contacten betekenen op vlak van sociale steun en sociale cohesie. In de lezing gaan we hier dieper op in. Zo komen we onvermijdelijk uit op de rol die het team, van vrijwilligers en vaste medewerkers, daarin opneemt. 

Biografie

Vanuit het idee dat het kleine ontmoeten tussen mensen waardevol is, onderzocht Naomi Geens in haar doctoraatsstudie Sociale steun en sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen de interacties tussen ouders onderling en tussen ouders en het team. Op die manier ging ze na: Wat ervaren ouders precies als ondersteunend (en wat niet)? Welke praktijken maken ontmoetingen tussen een sociale mix van gezinnen mogelijk? Welke praktijken werken net belemmerend?

 

Naomi Geens
Dr. in het Sociaal Werk
Doctoraatsonderzoek: Sociale steun en sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen: een onderzoek naar interacties tussen ouders onderling en tussen ouders en professionelen.
Huidige activiteiten: 
-    medewerker bij VBJK 
-    Freelance spreker en illustrator (www.crealis.design)

 

Video-presentatie