Sociale ongelijkheidsproblematiek in de gezondheidszorg

Prof. Dr. Sara Willems studeerde Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aan Ugent en behaalde een doctoraat in de Medische Wetenschappen. met een proefschift over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor sociaal kwetsbare patiënten. Ze is professor binnen het vakgebied “Sociale ongelijkheidsproblematiek in de gezondheidszorg” en bouwde de onderzoeksgroep “Equity in Health Care” uit. Naast haar onderzoekswerk is ze actief in de opleiding geneeskunde en de opleiding GVO aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Ugent. 

Op het congres verzorgde prof. Dr. Sara Willems een lezing over de vaststelling dat gezondheid niet gelijk verdeeld is: hoe hoger op de sociale ladder, hoe hoger de kans op een lang leven en op een gezond leven. Via cijfervoorbeelden uit België en Vlaanderen wordt uitgelegd hoe verschillen reeds op kindleeftijd ontstaan. Er werd ook ingegaan op mogelijke verklaringen en aanbevelingen voor de praktijk. 

Sara Willems

Sara Willems