Sociale grondrechten in de basisschool

Eeklo

Binnen ons netwerk is een brugfiguur actief.  De brugfiguur, in dienst van  wijkcentrum De Kring, werkt voor alle zeven basisscholen van Eeklo, netoverschrijdend. De brugfiguur gaat aan de slag met gezinnen die ze aangereikt krijgt via directie en/of zorgcoördinatoren van de basisscholen of die de brugfiguur zelf ontmoet tijdens de schoolpoortmomenten of andere schoolse activiteiten.

De brugfiguur werkt niet alleen binnen de schoolse sfeer (onderwijs), maar neemt de gezinnen mee op sleeptouw in het realiseren van hun sociale grondrechten.

Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • een afspraak plannen in het OCMW voor een aanvraag van een leefloon of afbetalingsplan (inkomen);
  • meehelpen zoeken naar gepaste en betaalbare vrijetijdsactiviteiten voor de kinderen ( Vrije tijd);
  • meehelpen in orde brengen van een inschrijving in een sociale woningmaatschappij ( huisvesting);
  • een ouder  stimuleren en mee helpen uitzoeken van een gepaste opleiding/tewerkstelling;

De brugfiguur ondersteunt en stimuleert de gezinnen in alle stappen. Vanuit een signaal/detectie van een basisschool worden er dus bruggen gemaakt naar alle andere levensdomeinen.

Welke partners werken hiervoor samen?

  • Wijkcentrum De Kring vzw, lokaal beleid Eeklo,  drie schoolgemeenschappen.
  • Een stuurgroep (alle directies basisonderwijs, wijkcentrum, OCMW, Stad) volgt de werking van de brugfiguur op.​

Boom

Omwille van de stijgende armoedeproblematiek en vragen van ouders gaven de scholen aan meer ondersteuning te wensen in de scholen. Er werd een maatschappelijk werker aangeworven die als medewerker Huis van het Kind, in de praktijk een brugfiguur, een verbindende rol speelt tussen gezinnen enerzijds en dienst- en hulpverleners anderzijds. Zij is regelmatig aanwezig in de vier basisscholen met de hoogste armoedeproblematiek.

Welke partners werken hiervoor samen?

Partners binnen het lokaal netwerk kinderarmoede Boom : scholen, OCMW, Welzijnsschakel, CLB, Kind en Gezin, Huis van het Kind, ...

Foto Eeklo 2 meisjes.jpg