Situering

De werkvorm Huizen van het Kind werd geïntroduceerd in het decreet op de Preventieve Gezinsondersteuning van 20 november 2013. De bedoeling was om tot lokale samenwerkingsverbanden te komen, waarin lokale actoren zorgden voor een gezamenlijke ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen binnen de gemeente. Het decreet zelf en alle verdere informatie daarover vind je terug via de blokjes 'Regelgeving' en 'Basiskader'. De eerste Huizen van het Kind volgens het nieuwe decreet werden erkend en gesubsidieerd vanaf 1 januari 2015.

Om een eerste beeld te krijgen op de ontwikkelende Huizen organiseerde Kind en Gezin in 2016 een bevraging waar de overgrote meerderheid van de toenmalige Huizen aan deelnamen. Deze nulmeting over de toestand van de Huizen (wie maakt er deel van uit, wie zijn de trekkers, wat zijn de sterktes en uitdagingen, ...) werd gebundeld in een lijvig rapport 'Beeld op de Huizen van het Kind'.

In 2017 volgde dan de Roadmap; een document waarmee Kind en Gezin een visie wil uitdragen over de redenen waarom en de manier waarop de Huizen van het Kind sterke lokale instrumenten kunnen worden ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen.

Ondertussen zijn er, sinds begin 2019, 223 Huizen van het Kind die samen 294 gemeenten in Vlaanderen coveren en 1 Huis van het Kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het overzicht van alle Huizen met contactgegevens is terug te vinden via de website www.huizenvanhetkind.be.

Regelgeving

tak Huis van het Kind

Basiskader Huis van het KInd

tak Huis van het Kind

Beeld 'Huizen van het Kind'

Rapport bevraging HvhK

Roadmap Huizen van het kind

meerjarenplanning HvhK

Huizenvanhetkind.be

huizenvanhetkind.be