SEMINARIE TRANSITIE oktober 2018

Op 11 en 12 oktober 2018 organiseerde de ‘ambtelijke werkgroep transitie’ van de Vlaamse Overheid een residentieel seminarie in Ronse en Geraardsbergen.  Dag 1 ging door in Ronse. Na een overnachting en ontbijt in jeugdherberg De Fiertel in Ronse zette het seminarie zich op dag 2 verder in Geraardsbergen.

 

Ongeveer 40 deelnemers, waaronder meerder duo’s (combinatie voorschoolse context en schoolse context) namen deel aan het seminarie, waar inhoudelijke duiding en toelichting, werkbezoeken aan lokale praktijken die hun inspanningen m.b.t. warme overdracht belichtten, en de formele en informele uitwisseling een plaats kregen.

 

Dit bleek een succesvolle formule om de doelstellingen van het seminarie te realiseren:

  • de verschillende dimensies van transitie onderkennen;
  • een ruimer draagvlak krijgen voor een warme transitie;
  • meer wederzijds begrip tussen actoren voorschools en onderwijs;
  • een beter zicht krijgen op lokale mogelijkheden en beperkingen;
  • beleidssignalen capterenopdat het duo nadien als een tandem de transfer naar het lokale niveau kan vorm geven.

 

Quotes van de dag

“We gaan niet het verschil maken door luider te roepen tegen de ouders over het belang van kleuteronderwijs. Het gaat over in dialoog gaan met ouders.”

“Interessant om te zien hoe praktijk deze ‘transitie’ invult.”

“Samen school maken”

“Samenlevingsopbouw in Ronse was top: heel veel inspiratie, engagement en passie van de medewerkers. Super.”

“Inspiratie: leerkrachten afwisselen aanwezig op koffiemomenten met ouders en de zorgleerkracht neemt de klas over.”