Schoolverzuim aanpakken. Een wetenschappelijke onderbouwing.

Auteur :

W. van Sleeuwen

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Document

Jeugdigen die vaak afwezig zijn op school of die hun school niet afmaken, presteren minder goed
(Caroll, 2010) en hebben een verhoogd risico op werkloosheid (Attwood & Croll, 2006;
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009), op problemen met hun psychische
gezondheid (Buitelaar, Van Andel, Duyx, & Van Strien, 1994) en hun sociaal-emotionele
ontwikkeling (Garland, 2001) en belanden vaker in de criminaliteit (Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, 2009). Jeugdigen die daarentegen een diploma behalen, hebben een grotere
kans op een baan, hebben een hoger salaris, hebben minder vaak ondersteuning nodig vanuit de
overheid, en zijn minder vaak crimineel dan jeugdigen die hun school niet afmaken (Christenson
& Thurlow, 2004).
Leren is een onderdeel van ontwikkeling, en daarom is aanwezigheid op school van belang. In het
verlengde daarvan is het dus belangrijk om schoolverzuim te voorkomen, of dit zo snel en zo
passend mogelijk aan te pakken. Inzicht in afspraken die er in Nederland gemaakt zijn over
schoolverzuim en inzicht in de verschillende oorzaken van schoolverzuim kunnen daarbij helpen.
Schoolverzuim aanpakken is geschreven voor professionals en beleidsmakers die een aanpak
ontwikkelen voor het voorkomen en verminderen van schoolverzuim, en die zich daarbij willen
baseren op wetenschappelijk onderzoek daarover.