School in zicht

Auteur :

School in Zicht

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Website


Info voor ouders, maar ook voor lokale besturen en voor scholen:

School in zicht doorbreekt segregatie in het basisonderwijs via verbindende activiteiten voor (kansrijke) schoolzoekende ouders en (concentratie)scholen. We streven naar scholen die een afspiegeling zijn van de buurt waarin ze liggen. School in zicht gebruikt haar ervaring om lokale besturen of LOP's daarbij te ondersteunen.

Het project is in het bijzonder interessant voor steden waar:

  • het gemeentelijk/ stedelijk gemiddeld indicatorpercentage hoog ligt en waar meerdere concentratiescholen aanwezig zijn
  • de indicatorpercentages tussen de scholen zeer sterk verschillen, ook als ze in dezelfde buurt liggen
  • kansrijke ouders wegstromen uit het centrum, naar de rand van de stad of naar omliggende gemeentes

In grotere steden kan het project ook op wijk- of buurtniveau worden uitgerold.

 

School in zicht biedt kortdurende individuele trajecten aan voor scholen die buiten de scoop van onze reguliere werking vallen. We kunnen iets betekenen voor scholen:

  • die geen of weinig kansrijke gezinnen (meer) op school hebben en hun project daaraan in bepaalde mate hebben aangepast
  • die het indicatorpercentage de laatste jaren gestaag zien stijgen en vrezen een concentratieschool te worden.

 

School in zicht wordt gefinancierd door Departement Onderwijs en Agentschap Inburgering en Gelijke kansen.

 

Downloadbaar via de website van