School- en studietoelagen 2017-2018 - Folder

  • 3 augustus 2017

De folder licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs moeten voldoen om voor een school- of studietoelage in aanmerking te komen. Deze folder vermeldt ook hoe de toelage kan worden aangevraagd.