Scheiding

Een scheiding begint niet bij het uit elkaar gaan van ouders en het eindigt daar ook niet. Als ouders uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuw vervolg, zowel voor de ouders als voor de kinderen. In de meeste situaties vinden zowel ouders als kinderen een nieuw evenwicht.

Deze themapagina werd opgemaakt als onderdeel van het actieplan scheiding, kabinet Vandeurzen.

In de kijker: Therapie voor kind zonder toestemming beide ouders

Soms bemoeilijkt de gevraagde toestemming van ouders de toegang tot therapie voor kinderen. Maar hoeft dat zo te zijn? Hoe kan je de regels lezen? En hoe kan je ervoor zorgen dat het kind de geestelijke gezondheidszorg krijgt waar het recht op heeft?

tijd voor je relatie afstand
Gerelateerde onderwerpen
scheiding
SPARKLES: Shared Parenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies

Ouders blijven vandaag in toenemende mate de kinderen samen opvoeden na een relatiebreuk, al dan niet in een gedeeld verblijf. Deze trend heeft positieve kanten, maar het gedeeld ouderschap na scheiding is voor veel gezinnen ook een uitdaging. Er zijn in Vlaanderen diverse initiatieven en diensten gericht op het ondersteunen van gezinnen in een (echt)scheidingssituatie. In deze studie analyseren we de toegankelijkheid van deze initiatieven en diensten volgens het principe van de 7’Bs op vier inhoudelijke assen:

(1) een participatieve, waarderende benadering,
(2) een dynamisch tijdsperspectief,
3) een systemische benadering, en
(4) sociale gelijkheid.

Via documentenonderzoek en contextuele interviews bouwen we een inventaris op van het bestaande aanbod, alsook een database voor de toegankelijkheidsanalyse van bestaande initiatieven. In een tweede fase bevragen we ouders en hun kinderen via semi-gestructureerde interviews over hun ervaringen, hindernissen en hefbomen bij het samen opvoeden van de kinderen na een scheiding. De resultaten van de triangulatie van de twee datastromen worden vertaald naar een methodiek en een digitaal platform die inzetten op verbondenheid tussen gescheiden gezinnen, alsook een vormingspakket voor de brede opvoedings- en gezinsondersteunende sector.

Materialen en methodieken

Een selectie uit materialen en methodieken om te werken met gezinnen die een scheiding doormaken

Vormingen over scheiding
Deze pagina werd opgemaakt met de ervaring en deskundigheid van:

Veerle Van Assche en Sarah Vanden Avenne, beleidsmedewerkers opvoedingsondersteuning Kind en Gezin namen de pen vast.
Feedback kregen we van Hilde De Vadder (Opvoedingswinkel - Huis van het Kind Leuven); Claire Wiewauters (onderzoeker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en docent opleiding Gezinswetenschappen Odisee.); Chris De Bruyne (VCOK, website Tweehuizen); Marc Janssens (campus O3); Geert Vercruyce (opvoedingswinkel Brugge) en medewerkers Kind en Gezin.

 

Om mee te geven aan ouders
Reageer op dit artikel
11 + 8 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.