Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar

Auteur :

KBS - Katlijn Demuynck

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Mensen met een migratieachtergrond die in een echtscheiding verwikkeld zijn, komen in een erg kwetsbare situatie terecht. Hun sociaal netwerk in België is beperkt en zij kennen de organisaties die hen kunnen bijstaan vaak niet. Bovendien beheersen ze de taal soms onvoldoende en zitten ze in een zwakke economische positie.

In het kader van de projectoproep “Echtscheiding en migratie” (2011) heeft de Koning Boudewijnstichting 16 projecten ondersteund die mannen en vrouwen met een migratieachtergrond hulp bieden als ze in een kwetsbare situatie terechtkomen door huwelijksproblemen.

Deze projectoproep van de KBS trachtte organisaties op het terrein aan te moedigen om:

  • hun zichtbaarheid te versterken bij migranten die ten gevolge van echtelijke problemen in een kwetsbare situatie beland zijn
  • zich specifiek voor te bereiden op de begeleiding van migranten die geconfronteerd worden met een echtscheiding
  • preciezer te kunnen inspelen op de specifieke noden van bepaalde groepen.

Bovendien wilde de KBS steun verlenen aan initiatieven die uitgaan van de migrantengemeenschappen zelf, omdat ze op een natuurlijke manier in contact staan met de doelgroep en goed op de hoogte zijn van bepaalde aspecten van de problematiek.

De projectverantwoordelijken van deze initiatieven hebben hun ervaringen uitgewisseld. Deze publicatie bundelt hun reflecties en actiepistes.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van