Schakelen in de speelbazar

Eeklo

Binnen ons netwerk is Speel-o-theek De Speelbazaar actief.  De Speelbazaar kreeg inhoudelijk vorm vanuit het denkwerk van diverse partners:  Kind en Gezin Meetjesland, BKO, OCMW Eeklo, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, VCLB, Kinderdagverblijf Kinderlach, Wijkcentrum De Kring.
De Speelbazaar is meer dan een uitleenpost van speelgoed voor kinderen van 0-12 jaar:

 • er worden vrijetijdsactiviteiten geprogrammeerd door Jeugddienst, bibliotheek of Cultureel centrum;
 • er is een Rap Op Stap kantoor voor vrijetijdsbemiddeling actief;
 • Kind en Gezin is aanwezig voor opvoedingsadvies of organiseert er infoavonden;
 • er gaan oudertrainingen door van CKG Sloeberhof;
 • het wijkcentrum plant er ontmoetingsactiviteiten, ook ism externe partners als bvb mutualiteiten;  -basisscholen houden er een dag klas of komen langs voor een inleefspel armoede;

Welke partners werken hiervoor samen?

 • Kind en Gezin  (opvoedings-gezinsondersteuning)
 • OCMW Eeklo  (hulpverlening)
 • VCLB  (onderwijs – welzijn)
 • Kinderdagverblijf Kinderlach  (kinderopvang )
 • Meetjeslandse Leerwerkbedrijven  (opleiding en tewerkstelling)
 • CKG Sloeberhoef (opvoedings-gezinsondersteuning)
 • Rap Op Stap  (toerisme – vrijetijd- welzijn)
 • Stedelijke vrijetijdsdiensten (vrijetijd)
 • Basisscholen (onderwijs)
 • Mutualiteiten ( gezondheid)
 • Wijkcentrum De Kring ( welzijn – armoedebestrijding)
 • BKO  (kinderopvang)
Foto Eeklo speelbazar 2.jpg
Foto Eeklo speelbazar.jpg