Samenwerken van bij het onthaal in Mortsel

In Mortsel zorgt de stedelijke dienst Welzijnsregie ervoor dat thema’s als kinderarmoede en kindvriendelijkheid in alle clusters van het stedelijk dienstenaanbod ter sprake komen en dat daarrond wordt samengewerkt. De aanzet voor die bredere samenwerking is gegeven door het Huis van het Kind.  

Op het gezinsoverleg waken de kinderkansencoördinator, de perinatale begeleider en maatschappelijk werkers samen over een goede doorstroom naar de werking van het Huis van het Kind. Ze kunnen ouders bijvoorbeeld verwijzen naar het Speelhuisje, waar ze elke week welkom zijn. Die speelruimte ligt naast het consultatiebureau van Kind en Gezin en doet dan ook dienst als wachtruimte voor de consultatie. De mensen van de buitenschoolse kinderopvang zitten ook op diezelfde verdieping.  

Die ruimtelijke organisatie maakt dat er als vanzelf al veel wordt samengewerkt, maar de brede kijk is er al van bij het onthaal. Als mensen zich daar melden met een vraag over kinderopvang, dan is het uiteraard in eerste instantie de bedoeling dat die opgenomen wordt door de mensen van die dienst. Maar als daar niemand aanwezig is, dan moeten de mensen van de zorgintake daar ook heel laagdrempelig info en folders over kunnen meegeven.  

Contactgegevens

Huis van het Kind Mortsel

Goele.Reyners@Mortsel.be

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind