Samen werken/samenwerken en vertrouwen. Informatiedeling in en met de Huizen van het Kind

Tim Opgenhaffen is als doctoraatsbursaal Welzijnsrecht verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven). Zijn onderzoek spitst zich toe op ‘dwang in de zorg’ en ‘het beroepsgeheim en samenwerking’. 

Op het congres gaf Tim een lezing verzorgen met als thema:  'Samen werken/samenwerken en vertrouwen. Informatiedeling in en met de Huizen van het Kind'. De Huizen van het Kind brengen beroepsbeoefenaars uit verschillende disciplines samen, elk met hun eigen kennis, maar ook met hun eigen vertrouwelijke informatie. Sommigen van deze beroepsbeoefenaars hebben beroepsgeheim. Vaak is er ook sprake van discretieplicht. En wat met privacy? Deze bijdrage gaat na welke vormen van samenwerking juridisch toelaatbaar zijn, zowel binnen de Huizen van het Kind als met externe partners. Kan er sprake zijn van een hechte samenwerking of gaat het louter om samen werken?

Tim Opgenhaffen

Tim Opgenhaffen