Samen werken aan een kwaliteitsvolle kleuterparticipatie!

Auteur :

Onderwijsinspectie

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Document


De Vlaamse overheid en talrijke kleuterscholen in Vlaanderen zetten veel in op kleuterparticipatie. Maar participeren alleen is niet voldoende. Het kleuteronderwijs moet zo goed mogelijk zijn. Hoe kun jij als kleuteronderwijzer mee de kwaliteit van de kleuterparticipatie verhogen? De inspiratiegids bevat praktijkvoorbeelden die de Onderwijsinspectie verzamelde tijdens een onderzoek naar kleuterparticipatie gedurende het schooljaar 2018-2019.