Samen werken aan aanwezigheid. Preventieve verzuimaanpak op school

Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Met deze zes bouwstenen versterk je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Zij ontwikkelen samen het beleid en voeren het uit.

Auteur :

Steunpunt Passend Onderwijs (en 7 andere organisaties)

Jaar van publicatie :

2021

Type :

website


Je kan telkens op een bouwsteen klikken voor een toelichting, verdiepende informatie en vragen voor een goed gesprek over het betreffende onderwerp.

De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen, op basis van hun praktijkkennis en ervaring, en aangevuld met een theoretische onderbouwing.

 

 

Downloadbaar via de website van