Levensdomeinen verbinden

Samen verder bouwen

De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind als echte basisvoorzieningen verder laten uitgroeien betekent dat we in of via de Huizen van het Kind de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben verbinden. Dit gaat zeer breed, want zowat alles heeft voor die gezinnen impact op opgroeien en opvoeden. Dit betekent overigens niet dat alles in een Huis van het Kind zou moeten zitten, maar wel dat ook via de samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, gezinnen ondersteund kunnen worden op deze levensdomeinen.

 

Klik op de blaadjes voor meer informatie en inspiratie per levensdomein

levensdomein onderwijs

levensdomein geestelijk welbevinden

levensdomein sociale cohesie

levensdomein jeugdhulp

levensdomein gezondheidszorg

Cultuur/sport/vrije tijd

ouderschap en opvoedingsondersteuning

levensdomein kinderopvang

socio-economische determinanten

praktische ondersteuning