'Samen genieten en verwonderd zijn'

'Het zijn vaak mooie momenten waarop ouders hun kind op een andere manier leren kennen'

Door Ellen Hanssens - Departement Cultuur, Jeugd en Media

 

Kunst en cultuur kunnen een bijzondere rol spelen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een theatervoorstelling bijwonen, zelf zingen en dansen of deelnemen aan een creatieve workshop in het museum: het draagt allemaal wezenlijk bij aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, en het biedt bijzondere ontplooiings- en ontmoetingskansen.  

Door in gezinsverband deel te nemen aan kunst en cultuur, kunnen ouders en kinderen samen genieten, verwonderd zijn, nieuwe werelden ontdekken en verbeelden… Het zijn vaak mooie momenten waarop ouders  hun kind op een andere manier  leren kennen. Bovendien versterkt de gedeelde beleving de band tussen ouder en kind. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kennismaking met kunst en cultuur op jonge leeftijd en in familieverband de kans op een rijk cultureel leven sterk doet toenemen. 

Helaas zijn kunst en cultuur nog steeds te veel voorbehouden voor kinderen die opgroeien in families met een hoge sociaaleconomische status. Alle kinderen gelijke kansen geven om te participeren aan cultuur, is dan ook een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid. Daarom worden de deuren van cultuurhuizen wijd opengezet, maar treden cultuurorganisaties ook naar buiten, zoeken ze connecties met de buurt én zijn ze op zoek naar strategische partnerschappen.  

Cultuurorganisaties zijn vragende partij voor samenwerking, en via de Huizen van het Kind kunnen ze een divers publiek bereiken. De Huizen van het Kind kunnen kinderen en gezinnen helpen om de drempels te overwinnen die ze ervaren om deel te nemen aan cultuur. Dat kan op verschillende manieren: 

  • als informatieplek: door te communiceren over het cultuuraanbod in de omgeving en het te promoten, leren ouders de mogelijkheden kennen. Deze informatie kan door de Huizen van het Kind zowel offline (in fysieke vorm) als online aangeboden worden.  Meer info vindt u op expoo.be. 

  • als belevingsplek: Huizen van het Kind kunnen zelf culturele activiteiten organiseren: een leeshoek inrichten, een theater-, dans- of filmvoorstelling programmeren, creatieve workshops of een museumbezoek organiseren... Activiteiten in het Huis van het Kind laten kinderen en hun ouders toe om in een veilige context cultuur te beleven. Er samen op uit trekken verlaagt dan weer de drempel om een museum, een cultuurcentrum, een theaterhuis of de bibliotheek te bezoeken. Zo leren kinderen en gezinnen welke ‘culturele codes’ er gelden, en het maakt het aanbod zichtbaar, bereikbaar én betaalbaar. 

  • als kennispartner: met cultuurorganisaties kan kennis gedeeld worden over hoe kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en gezinnen aan te spreken.  

 

Op zoek naar een cultuurorganisatie waarmee u kunt samenwerken? UiTmetVlieg.be is de meest volledige vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel voor kinderen tot en met 12 jaar. Er zijn ook heel wat culturele organisaties die op verplaatsing komen, met hun beschikbare aanbod of met aanbod ontwikkeld op maat. Verder kan een vrijetijds-, jeugd- of cultuurcoördinator helpen bij het zoeken naar een geschikte partner.