Roadmap Huizen van het Kind

Auteur :

Kind en Gezin

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen. Het was van bij de start de bedoeling dat je in (of via) de Huizen van het Kind terecht kon voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Het beeld van de Huizen van het Kind in 2016 (publicatie Kind en Gezin, mei 2017), toont, in al haar diversiteit, dat deze ambitie gestaag vorm krijgt.

Met het document dat nu voorligt willen we tonen wat het kan betekenen om de Huizen van het Kind verder te laten uitgroeien tot die laagdrempelige basisvoorzieningen, welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden.
Het is een document met brede ambities die  nog verdere aftoetsing vragen én die verder geconcretiseerd moeten worden. Het is dus een document-in-wording dat ook verdere invulling en verfijning zal krijgen.