Reflectiewaaier - Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners

Auteur :

 Hulpia, H. & Peleman, B.

Jaar van publicatie :

 2022

Type :

 publicatie en website


De reflectiewaaier gaat over meertaligheid in opvangvoorzieningen voor jonge kinderen (0-3). Daarnaast bevat het instrumenten die gebruikt kunnen worden om kinderbegeleiders te laten reflecteren over het taalbeleid in hun kinderopvang. Je kan de hele publicatie hier downloaden of een kijkje nemen op www.reflectiewaaier.vbjk.be.

 

 

Downloadbaar via de website van

link met juiste adres, in een korte tekst 

Waar te verkrijgen ?