Reflectietool 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg' voor zorg- en welzijnsorganisaties

Auteur :

Vivo

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Onze samenleving is superdivers. Er zijn steeds meer personen van buitenlandse herkomst en ook hun landen van oorsprong zijn steeds diverser, net zoals hun migratieverhaal.
Dit zorgt voor heel wat uitdagingen voor de Vlaamse zorg- en welzijnsorganisaties omdat mensen met een migratieachtergrond vaak specifieke noden hebben. Het belang van cultuursensitieve zorg neemt hiermee toe. Want als we kwaliteitsvolle zorg willen blijven aanbieden omvat dit dus ook bouwen aan cultuursensitieve zorg.

De Vlaamse Overheid erkent mee het belang hiervan. VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering kregen daarom de opdracht om het beleid van zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen. Naast het eerder verschenen boek ‘Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie’, dat een meer theoretisch kader biedt, kan je nu met deze praktische tool aan de slag gaan.
Want met deze tool kan je:
• in kaart brengen hoe ver je organisatie staat op het vlak van cultuursensitieve zorg
• bepalen wat de volgende stap is voor jouw organisatie
• ontdekken welke ondersteuning en instrumenten er al bestaan rond dit thema
Op een laagdrempelige manier moedigen we zo organisaties aan om stappen te zetten naar een cultuursensitieve organisatie. Je kan bijvoorbeeld eerst een foto nemen van de huidige situatie in je organisatie. Of je kan deze tool gebruiken
om de dialoog rond cultuursensitieve zorg in je organisatie op gang te brengen en het bewustzijn te verhogen. Uiteindelijk bied je zo nog betere zorg aan álle cliënten, ook aan mensen met een migratieachtergrond

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van