Rapport Samenwerking in beeld 2

Auteur :

M. Van der Grinten e.a.

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

 

Basisscholen en de kinderopvang hebben in de afgelopen drie jaar steeds intensiever samengewerkt. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekbureau Oberon.

Vrijwel alle scholen werken samen met kinderopvangorganisaties. In ruim 80 procent van de gevallen wordt op bestuurlijk niveau samengewerkt. Ook werken school en opvang in toenemende mate samen aan een gezamenlijke visie en combineren ze hun kennis en expertise. De medewerkers spreken elkaar vaker. Verder zijn de afspraken over de samenwerking juridisch vastgelegd.

Scholen (24 procent) en kinderopvangorganisaties (26 procent) vormen steeds vaker een kindcentrum. Dit blijkt ook de samenwerking ten goede te komen. Zij zijn meer tevreden over de samenwerking dan schooldirecteuren en managers in de kinderopvang die zich niet verenigd hebben.

Su'en Verweij-Kwok, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, ziet de intensievere samenwerking als een positieve ontwikkeling. 'Professionals uit de kinderopvang en het onderwijs delen expertise, weten elkaar te vinden, spreken dezelfde taal en stimuleren samen de ontwikkeling van hetzelfde kind. Er ontstaat één doorgaande leerlijn, waardoor een kind zijn talenten optimaal kan ontwikkelen.'