Rapport: De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren

Auteur :

Keki (Kenniscentrum Kinderrechten)

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document


Het rapport maakt duidelijk dat de verschillende maatregelen om de COVID19-pandemie tegen te gaan een verregaande impact hebben op verschillende aspecten van het leven van kinderen en jongeren. Verschillende van hun rechten worden beperkt door de COVID-19-maatregelen: het recht op onderwijs, het recht op vrije tijd en ontspanning, het recht op (mentale) gezondheid, het recht op een adequate levensstandaard, … Hoewel het voorbije jaar gaandeweg meer aandacht werd besteed aan het perspectief van kinderen en jongeren bij beslissingen over nieuwe COVID-19-maatregelen en de versoepelingen ervan, blijkt dit toch niet vanzelfsprekend te zijn. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de realisatie van de kinderrechten nog steeds onder spanning staat.