Radio EXPOO - Perinatale netwerken - 23 april

Een kind krijgen, het betekent een grote verandering. Aanstaande ouders krijgen heel wat informatie over het medische deel van de zwangerschap en bevalling. Maar ook mentaal is het een hele switch. Van partners naar ouders. Een nieuwe rol erbij. Nadenken over ouderschap en opvoeding.

In deze fase van het leven maken heel wat hulpverleners en ondersteuners hun opwachting in gezinnen. Hoe kunnen deze professionals samenwerken om (aanstaande) ouders beter te ondersteunen?

 

Aan het woord in deze uitzending

Katrien Beeckman: onze centrale gast van deze uitzending is vroedvrouw, lector en projectcoördinator van Born in Brussels Professional. Born in Brussels Professional heeft als doel potentiële kwetsbare situaties in de zwangerschap zo vroeg mogelijk te detecteren en hulpverlening te ondersteunen. Born in Brussels Professional is een RIZIV-project dat de toegankelijkheid tot en de continuïteit van zorgen voor zwangere, kwetsbare vrouwen in Brussel oogt te verbeteren.
Het project Born in Brussels Professional wil de bestaande netwerken en de eilandjes van goede praktijken samenbrengen in een groot netwerk dat over de talen en de zorglijnen heen gaat.

Een belangrijke vraag is: hoe kunnen we zorgen dat iedereen rond het gezin zijn expertise inbrengt, zonder dat er teveel verschillende personen bij het gezin passeren?

Eva Pardo en Isabelle De Vos: POWer PROJECT. Eva Pardo is medewerker bij het Huis van het Kind Mol, Isabelle De Vos werkt voor de sociale dienst van het Heilig Hart ziekenhuis in Mol. Samenwerken doen ze in het POWer project, het perinataal netwerk in Baldemore (gemeentes Mol, Balen, Dessel en Retie). Met dit project willen ze gezinsarmoede bestrijden reeds vanaf de prille zwangerschap. POWer coördineert de zorgverlening in de perinatale periode, waardoor er minder gezinnen uit de boot vallen en kwetsbare zwangeren beter ondersteund en geïnformeerd worden. Ze begeleidt gezinnen op een outreachende manier en leidt hen toe naar de nodige dienstverlening.

Een traject op maat betekent voor ons: gezinnen besturen de boot. De gezinscoach is het zoeklicht en laat zijn licht schijnen over de mogelijkheden die er zijn.

Mireille Picard: Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg. Mireille vertelt hoe expertisecentrum De Wieg deel uitmaakt van het perinatale netwerk in Noord-West-Vlaanderen. Ze bracht een inspirerend verhaal over hoe de organisaties in het perinatale netwerk acties ondernamen naar aanleiding van de lage borstvoedingscijfers in de regio rond Brugge. 

Het netwerk heeft heel wat organisaties overtuigd om zich toe te voegen aan de bestaande lijst van borstvoedingsvriendelijke organisaties: kraamzorgcentra, kinderopvanglocaties, bibliotheken... En bij uitbreiding hebben zich ook een tiental dienstencentra opgegeven. Mooi om te zien hoe generaties zo verbinden.

Evelyne Deguffroy (Opgroeien): voorzitter van het Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid (VEN PMG). De leden van dit netwerk ontvangen De Pluim van de Week. De periode voor en na de bevalling is een levensfase waarin de vrouw een verhoogde kans heeft om psychische problemen te ontwikkelen. Het VEN PMG beoogt de realisatie van kwaliteitsvolle perinatale zorg waar perinatale mentale ondersteuning van het gezin inherent deel van is. Proficiat! Wist je trouwens dat er een online zelfhulptool en psycho-educatie voor postnatale depressie en angst wordt ontwikkeld? Binnenkort wordt dit online zelfhulp programma gratis en anoniem beschikbaar op depressiehulp.be. Daarnaast zal ook online begeleiding mogelijk worden via diezelfde site. Voor professionals is er een online cursus die vaardigheden aanreikt om perinatale mentale gezondheid bespreekbaar te maken, een vermoeden van post-partumdepressie te herkennen en gericht door te verwijzen.

De pluim gaat naar elk lid van het netwerk en de werkgroepen, omdat ze zo geëngageerd de handen in elkaar slaan ter ondersteuning van het beleid om dat emotioneel welzijn van ouders te ondersteunen, naast hun veeleisende job.

Lees meer over perinatale netwerken

Herbeluister

Logo radio expoo def.jpg

In samenwerking met

radio quindo