Radio EXPOO - Huizen van het Kind - 29 mei 2020

De coronacrisis brak de Huizen on tour abrupt af. We maken dit nu deels goed door virtueel langs te gaan bij een aantal van de stopplaatsen die we toen voorzien hadden. Medewerkers van de Huizen van het Kind van Hooglede, Roeselare, Herenthout en Geel vertellen hoe hun Huis aansluiting zoekt en vindt bij het brede publiek en bij een aantal doelgroepen binnen de gemeente.
Centrale gast Michel Vandenbroeck zorgt voor reflecties bij hun aanbod.

Aan het woord in deze uitzending

Michel Vandenbroeck: Centrale gast van deze uitzending. Michel Vandenbroeck is hoofddocent Gezinspedagogiek en voorzitter van de vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek (UGent). Hij bestudeert onder meer in- en uitsluitingsprocessen in de kinderopvang, in de kleuterschool en in opvoedingsondersteuning, binnen een context van toenemende diversiteit.  Michel was ook te gast in de podcast-reeks in het kader van het magazine van de Huizen van het Kind. Beluister hier de podcast met Michel Vandenbroeck.

Winnie Croonenborghs, Huis van het KInd Herenthout , duidt het belang van een brede ingang en de koppeling van materiële en immateriële ondersteuning om alle gezinnen de bereiken.  Een gesprek over outreachend werken en de verbindende kracht van een tas koffie.

Katrien GryspeertHuis van het KInd Roeselare. Laagdrempeligheid is één van de begrippen die het vaakst naar boven komt als het gaat over basisvoorzieningen zoals het Huis van het Kind. Eén van de realisaties in het Huis van het Kind Roeselare is een laagdrempelig infopunt met verschillende organisaties. Door de expertises van die organisaties samen te leggen willen ze vermijden dat ouders nog het antwoord krijgen: ‘deze vraag is niet voor mij’. Ook het belang van de locatie van het Huis komt aan bod.

Katrien GilisHuis van het Kind Geel. Huis van het Kind Geel ervaart het belang van informele ondersteuning van gezinnen in hun MoederTaal-project en de wekelijkse Speelbabbels. Via het aanbod van het Huis komen ouders met elkaar in contact en bouwen ze een netwerk op.

Nancy Huyghe, Huis van het Kind Hooglede zet in op het bereiken van de doelgroep 12 tot 15 jarigen door een nauwe samenwerking van de jeugddienst. Er werd nagedacht over verschillende manieren om de werking van het Huis dichter bij deze jongeren te krijgen.

De Goe bezig! pluim: Ardan Van Cleemput, Huis van het Kind Pothoek Intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin Els Weckers nomineerde het Antwerpse Huis van het Kind Pothoek. Els prijst hun creatieve oplossingen tijdens de coronacrisis om er te zijn voor de meest kwetsbare gezinnen in de buurt, en de manier waarop ze daarbij steeds de kracht van het netwerk benutten.

Herbeluister

 

Logo radio expoo def.jpg

In samenwerking met 

radio quindo